Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Látogatók

Összes:
5 996 643

Mai:
580

Honlapok

SULINET Matematika

Oktatási Hivatal

Versenyvizsga portál
banvv

Matematika Portálok

Berzsenyi Dániel Gimnázium

berzsenyi

Óbudai Árpád Gimnázium
arpad

 

Szent István Gimnázium

sztistvan

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
vpg

fb kereses

Országos Középiskolai Matematikaverseny (OKTV)

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: oktv_20212022_1k1f
 
Találatok száma: 6 (listázott találatok: 1 ... 6)

1. találat: OKTV 20212021 I. kategória 1. forduló 1. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: OKTV_20212022_1k1f1f )

Egy 37 fős osztály dolgozatot írt. Bárhogyan is választunk ki az osztályból 7 diákot, mindig lesz a kiválasztottak között legalább 2 olyan tanuló, akinek azonos lett a dolgozatra kapotpontszáma. Bizonyítsa be, hogy van az osztályban legalább 4 fiú vagy 4 lány, akinek azonos lett a pontszáma.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: OKTV 20212021 I. kategória 1. forduló 2. feladat
Témakör: *Geometria   (Azonosító: OKTV_20212022_1k1f2f )

Az $ ABCD $ téglalapot egyik belső $ P $ pontján keresztül az oldalakkal párhuzamos egyenesekkel négy téglalapra osztottuk fel. Az így kapott téglalapok oldalhosszai egész számok. Közülük kiválasztható két olyan téglalap, amelyeknek egyetlen közös csúcsa $ P $, és a téglalapok területe $ 11 $ és $ 47 $ területegység. Mekkora annak az egész oldalhosszúságú négyzetnek az oldala, amelyik ugyanakkora területű, mint az $ ABCD $téglalap?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: OKTV 20212021 I. kategória 1. forduló 3. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: OKTV_20212022_1k1f3f )

Ádám összeszorzott két tízes számrendszerben felírt pozitív kétjegyű számot, és észrevette, hogy ha egymás után írta volna őket, akkor a szorzat kétszeresét kapta volna. Melyik két számot szorozta össze Ádám?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: OKTV 20212021 I. kategória 1. forduló 4. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: OKTV_20212022_1k1f4f )

Határozza meg a $ p $ valós paraméter értékét, ha tudjuk, hogy a $ p \cdot 10^x + 10^{-x} = 10 $ egyenletnek csak egyetlen valós megoldása van.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
5. találat: OKTV 20212021 I. kategória 1. forduló 5. feladat
Témakör: *Geometria   (Azonosító: OKTV_20212022_1k1f5f )

Az $ ABCD $ téglalap $ BC $ és $ DA $ oldalainak felezőpontja rendre $ E $ illetve $ F $, az $ FA $ szakasz felezőpontja $ N $, a $ BF $ és $ EN $ szakaszok metszéspontja $ M $. Milyen arányban osztja a $ CM $ egyenes az $ EF $ szakaszt?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
6. találat: OKTV 20212021 I. kategória 1. forduló 6. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: OKTV_20212022_1k1f6f )

Egy derékszögű háromszög oldalainak hossza növekvő sorrendben $ p + q $, $ 3 pq - 2 $, $ 3 pq - 1 $. Adja meg a háromszög oldalainak hosszát, ha $ p $ és $ q $ pozitív prímszámok.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba

 

 

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

HivatalosHonlap Matkonyv InformatikaPortal KemiaPortal  
FizikaPortal KulturtortenetiEnciklopedia AlsosPortal TortenelemFilozofia
BiologiaPortal BiologiaPortal MagyarPortal MagyarPortal
  BiologiaPortal MagyarPortal  

QR kód

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

QR

 

 

 

Bejelentkezés cikkíróknak