Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Látogatók

Összes:
5 996 550

Mai:
487

Honlapok

SULINET Matematika

Oktatási Hivatal

Versenyvizsga portál
banvv

Matematika Portálok

Berzsenyi Dániel Gimnázium

berzsenyi

Óbudai Árpád Gimnázium
arpad

 

Szent István Gimnázium

sztistvan

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
vpg

fb kereses

Országos Középiskolai Matematikaverseny (OKTV)

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: oktv_20142015_1k1f
 
Találatok száma: 6 (listázott találatok: 1 ... 6)

1. találat: OKTV 2014/2015 I. kategória 1. forduló 1. feladat
Témakör: *Számelmélet (algebra, oszthatóság)   (Azonosító: OKTV_20142015_1k1f1f )

Határozza meg a tízes számrendszerbeli $x=\overline{abba}$ és $y=\overline{abab}$  $(a \ne b)$ páros természetes számokat úgy, hogy az  $x+y$összeg osztható legyen 7-tel.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: OKTV 2014/2015 I. kategória 1. forduló 2. feladat
Témakör: *Geometria (párhuzamos szelőszakaszok)   (Azonosító: OKTV_20142015_1k1f2f )

Az AF, CE és BD szakaszok az alábbi ábrának megfelelőenhelyezkednek el. A CE szakasz hossza 24, a BD szakasz hossza 40 egységnyi. Hány egység hosszúságú az AF szakasz? oktv1415 1kat 1ford f2 001Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: OKTV 2014/2015 I. kategória 1. forduló 3. feladat
Témakör: *Algebra (oszthatóság)   (Azonosító: OKTV_20142015_1k1f3f )

Oldja meg az

 $x^2+y^2-8z=14$

egyenletet az egész számok halmazán.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: OKTV 2014/2015 I. kategória 1. forduló 4. feladat
Témakör: *Algebra (logaritmus)   (Azonosító: OKTV_20142015_1k1f4f )

Oldja meg a valós számok halmazán az

$log_5(x+4)\cdot log_5(x-1)=log_5\left ( (x+4)^2 \cdot (x-1) \right )-2$

egyenletet!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
5. találat: OKTV 2014/2015 I. kategória 1. forduló 5. feladat
Témakör: *Geometria (kerületi-középponti szögek)   (Azonosító: OKTV_20142015_1k1f5f )

Az ABCD húrnégyszög BC és AD oldalainak egyenesei a hegyesszögű CDE háromszöget zárják közre. A CDE háromszög körülírt körének sugara megegyezik az ABCD húrnégyszög körülírt körének sugarával.
Bizonyítsa be, hogy $\dfrac{AB}{CD}=2\cdot cos(CED\angle )$!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
6. találat: OKTV 2014/2015 I. kategória 1. forduló 6. feladat
Témakör: *Logika (táblázat)   (Azonosító: OKTV_20142015_1k1f6f )

Hányféleképpen írhatjuk be az ábrán látható négyzetekbe az 1; 2; 3; 4; 5; 6 számokat úgy,

oktv1415 1kat 1ford f6 001hogy a szomszédos négyzetekbe írt számok különbsége ne legyen 3? (Szomszédosnak tekintünk két négyzetet, ha van közös oldaluk.)Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba

 

 

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

HivatalosHonlap Matkonyv InformatikaPortal KemiaPortal  
FizikaPortal KulturtortenetiEnciklopedia AlsosPortal TortenelemFilozofia
BiologiaPortal BiologiaPortal MagyarPortal MagyarPortal
  BiologiaPortal MagyarPortal  

QR kód

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

QR

 

 

 

Bejelentkezés cikkíróknak