OKTV 2014/2015 I. kategória 1. forduló 1. feladat
(Feladat azonosítója: OKTV_20142015_1k1f1f )
Témakör: *Számelmélet (algebra, oszthatóság)

Határozza meg a tízes számrendszerbeli $x=\overline{abba}$ és $y=\overline{abab}$  $(a \ne b)$ páros természetes számokat úgy, hogy az  $x+y$összeg osztható legyen 7-tel. 

  Megnéz  Letölt
Megoldás