OKTV 2014/2015 I. kategória 1. forduló 5. feladat
(Feladat azonosítója: OKTV_20142015_1k1f5f )
Témakör: *Geometria (kerületi-középponti szögek)

Az ABCD húrnégyszög BC és AD oldalainak egyenesei a hegyesszögű CDE háromszöget zárják közre. A CDE háromszög körülírt körének sugara megegyezik az ABCD húrnégyszög körülírt körének sugarával.
Bizonyítsa be, hogy $\frac{AB}{CD}=2\cdot cos(CED\angle )$! 

  Megnéz  Letölt
Megoldás