Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Látogatók

Összes:
5 996 601

Mai:
538

Honlapok

SULINET Matematika

Oktatási Hivatal

Versenyvizsga portál
banvv

Matematika Portálok

Berzsenyi Dániel Gimnázium

berzsenyi

Óbudai Árpád Gimnázium
arpad

 

Szent István Gimnázium

sztistvan

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
vpg

fb kereses

Országos Középiskolai Matematikaverseny (OKTV)

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: oktv_20132014_1kdf
 
Találatok száma: 3 (listázott találatok: 1 ... 3)

1. találat: OKTV 2013/2014 I. kategória döntő 1. feladat
Témakör: *Algebra (sorozat)   (Azonosító: OKTV_20132014_1kdf1f )

Az  an számsorozat tagjaira teljesül, hogy a0=5 , és minden $n\ge 1$ pozitív egész számra

$a_n = \dfrac{1+a_{n-1}}{1-a_{n-1}}$

Határozza meg az a2014 szám értékét!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: OKTV 2013/2014 I. kategória döntő 2. feladat
Témakör: *Geometria ( számelmélet, oszthatóság)   (Azonosító: OKTV_20132014_1kdf2f )

Az ABCD téglalapban AB=7, BC=8. A P pont a CD oldalon, C-től m hosszúságegységre, a Q pont a CB oldalon, C-től n hosszúságegységre van. Legyen R a P pontból az AB-re húzott merőlegesnek az AB oldalon levővtalppontja, legyen továbbá $APR\angle = \alpha$, $QAB\angle = \beta$ . Határozza meg mindazokat a pozitív egészekből álló m; n számpárokat, amelyekre $\alpha - \beta = 45^o$!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: OKTV 2013/2014 I. kategória döntő 3. feladat
Témakör: *Geometria (hasonlóság)   (Azonosító: OKTV_20132014_1kdf3f )

Egy ABC háromszögben AC=BC =a és $ACB\angle = 90^o$. Az AC oldal A-hoz közelebbi harmadolópontja H. Határozza meg az AB oldalon az E, a BC oldalon az F pontot úgy, hogy az EFH háromszög kerülete a lehető legkisebb legyen!
Adja meg ennek a minimális kerületnek a nagyságát és a $\dfrac{BF}{FC}$ , illetve $\dfrac{BE}{EA}$ arányok pontos értékét!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba

 

 

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

HivatalosHonlap Matkonyv InformatikaPortal KemiaPortal  
FizikaPortal KulturtortenetiEnciklopedia AlsosPortal TortenelemFilozofia
BiologiaPortal BiologiaPortal MagyarPortal MagyarPortal
  BiologiaPortal MagyarPortal  

QR kód

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

QR

 

 

 

Bejelentkezés cikkíróknak