Informatikai és Hírközlési Minisztérium Oktatási Minisztérium Apache Php Mysql Fazekas Mihály Gyakorlóiskola
  Bejelentkezás
Üdvözöljük a Matematika portálon!  
Majoros Mária: Parlagfű és matematika

dr. Majoros Mária

Parlagfű és matematika

Egy lehetséges projekt

Az "Oktassunk vagy buktassunk" továbbképzés 2009. márciusi előadása


A januári tanulmányban megpróbáltam felvázolni, hogyan differenciálhatók az oktatással szembeni elvárások.

Matematikaoktatás
TehetséggondozásÁltalános képzés és fejlesztés: a gondolkodás, az absztrakciós készség és az elemzőkészség fejlesztéseA jelenkor kihívásai
Egyszerű esetbenTanulási diszfunkcióval rendelkező gyerekek esetébenRossz szociokulturális háttérrel rendelkező gyerekek esetébenAz informális ismeretek beépítése a tananyagba
A használható tudás fogalmának újragondolása
Az értékelés korszerűsítése
A tanári szerep újraértékelése: nemcsak ismeretet közvetít, hanem irányítja az önálló ismeretszerzést

A következő tanulmány egy lehetséges projekt leírása. Tematikailag azokhoz a gondolatokhoz kapcsolódik, amelyeket a táblázat utolsó oszlopában fogalmaztam meg, hogyan lehet informális ismereteket beépíteni a tananyagba. Felveti a használható tudás fogalmának újragondolását is. Erre elsősorban akkor van szükség, ha hátrányos helyzetű gyerekeket tanítunk. Az esetükben nagyon fontos, hogy példát lássanak arra, hogy a megszerzett ismereteik segítségével képesek az őket körülvevő világ jobb megértésére.

A tanulmányban újságcikkekre támaszkodom, de ezek a cikkek kivétel nélkül az interneten is megtalálhatók, de hivatkozhatunk a híradóból szerzett információkra is.

Az itt leírt projektet 4 órára terveztem, de úgy gondolom, hogy lassú feldolgozás esetén sem igényel 6 óránál többet. Vannak nehezebb részek, azokat nyugodtan ki lehet hagyni.

A projekt teljes egészében tartalmazza a tanári útmutatókat is, sőt tanácsot ad a tanári magatartásra is, mert nagyon fontos, hogy a gyerekek maguk jussanak el bizonyos összefüggések felismerésére. Tehát segítséget ad a tanári szerep újragondolásához, hogyan tudja a tanár az önálló ismeretszerzést segíteni.

Néhányan kipróbálták már ezt a projektet. Érdekes visszajelzés volt, hogy több tantárgy is úgy érezte, ez az ő szakterülete. Ennek igazából nagyon örültem, mert úgy gondolom, egyre inkább szükség van arra, hogy oldódjanak a merev tantárgyi határok.

Azt hiszem, érdemes félévente egyegy ilyen projektet beiktatni különböző témakörökhöz kapcsolódóan. Ezzel nem vesztünk időt, hiszen 46 órán semmi nem múlik, ugyanakkor a gyerekek érdekes önálló munkát végezhetnek.

Szeretnék köszönetet mondani Papp Ágnesnek, aki a projekthez a sablont a rendelkezésemre bocsátotta, és az anyagot adott formátumba szerkesztette. Az itt ismertetett projekt a Független Pedagógiai Intézet készülő kötetében is olvasható lesz.

A ,,Parlagfű nyomában'' projekt anyaga a pdf fájlban olvasható.


Kiemelt támogatónk 2006-ban:
Tigra Computer
Támogatóink 2003-ban:
Oktatási Minisztérium
Powered by:
Apache + Php + Mysql
Kapcsolat
hraskoa@fazekas.hu
Copyright © 2004-2010 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Served by pingvin.