Informatikai és Hírközlési Minisztérium Oktatási Minisztérium Apache Php Mysql Fazekas Mihály Gyakorlóiskola
  Bejelentkezás
Üdvözöljük a Matematika portálon!  
Játékok és kooperatív módszerek a matematikatanításban az alapozó és a fejlesztő szakaszban (10-14 éveseknek). A tanfolyam leírása (2006)

Játékok és kooperatív módszerek a matematikatanításban az alapozó és a fejlesztő szakaszban (10-14 éveseknek)

Továbbképzés az általános iskola felső tagozatán tanítóknak

Az Apáczai Kiadóval közös szervezésben

2009/2010. tanév

Tanfolyamvezető:
Jakucs Erika

A továbbképzés alapítási és engedélyezési száma: OM 298/10/2006

A továbbképzés időtartama: 30 óra.

A tanfolyam ideje: 2009. ősz és 2009. tavasz

Az őszi foglalkozások ideje: november 3., 10., 17., 24. és december 1. Mindig kedden 1045-1600-ig

A tanfolyam díja: 38 000 Ft, amelyből az Apáczai Kiadó bázisiskolái 20% kedvezményben részesülnek.

Első alkalom (ősz): 2009 november 3.

A képzés szerkezete: Az érintett korosztály évfolyamaiban 2 bemutató tanításon vesznek részt a hallgatók, majd a tanítási órák megbeszélése következik, valamint a tananyaghoz kapcsolódó elméleti anyag elsajátítása.

Jelentkezés: A www.apaczai.hu honlap Továbbképzések menüpontjában letöltött jelentkezési lapon, melyet a következő címre szíveskedjenek beküldeni 3 eredeti példányban: Apáczai Kiadó 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.

Jelentkezési határidő: 2009. október 16. (A jelentkezési lapok beérkezése)

Felvilágosítás: Almási Judit (06/95/525-015, almasi.judit@apaczai.hu) és Jakucs Erika.

A program rövid ismertetése

A tanártovábbképzésben végzett sokéves munka tapasztalatai szerint az érdeklődés középpontjában olyan gyakorlati kérdések állnak, hogy hogyan lehet tanórai körülmények között megvalósítani a differenciálást, hogyan lehet a kooperatív módszereket a tanítás szolgálatába állítani, milyen módszerekkel lehet az oktatást hatékonyabbá, változatosabbá tenni, a gyerekekkel a matematikát megszerettetni. A hagyományos továbbképzések tematikus felépítésűek, az ilyen módszertani kérdésekre kevéssé válaszolnak.

A továbbképzés segíti a hallgatót abban, hogy tisztában legyen a felső tagozat matematika tananyagának elrendezésével, felépülésével, és matematikatanításunk főbb csomópontjaival. A hallgatók elsajátítják azokat a módszertani eljárásokat, amelyekkel a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve megfelelő absztrakciós folyamattal nyújtanak matematikai tapasztalatot, vagy ismeretet, és képesek lesznek a megismert módszereket felhasználni tanítási óráik megtervezésekor. A foglalkozások mindegyikén rövid elméleti összefoglalás és tematikus előkészítés után bemutató tanításokon hospitálnak, majd csoportfoglalkozás keretében megadott szempontsor alapján elemzik a látottakat, maguk is terveznek játékokat, feladatsorokat a tárgyalt témakörökhöz. Öt nagy tematikus egységbe sűrítettük az anyagot, ezek:

A játék szerepe a gyakorlásban, összefoglalásban és a rendszerezésben;
A differenciált óravezetés;
Tevékenykedtetve tanítunk;
Fogalomépítés különböző szinteken;
Gondolkodási módszereket építünk.

A továbbképzés azzal zárul, hogy a hallgató választható témában záró dolgozatot nyújt be (egy témakör órákra bontott feldolgozása, melyben bemutatja a tevékenykedtető tapasztalatszerzésen alapuló fogalomalakítást, vagy a tevékenykedtető tapasztalatszerzést segítő taneszköz, játék készítése és használatának ismertetése), amellyel bizonyítja, hogy a tartalom és a módszerek kiválasztása az életkori sajátosságoknak megfelel, az absztrakciós út kimunkált. A továbbképzés követelményeinek teljesítését tanúsítvánnyal igazoljuk, amelynek további feltétele a tematikai egységeknél megjelölt feladatok írásban történő beadása, továbbá minimum 3 óravázlat benyújtása, és a csoportmunkában való részvétel.

Kiemelt támogatónk 2006-ban:
Tigra Computer
Támogatóink 2003-ban:
Oktatási Minisztérium
Powered by:
Apache + Php + Mysql
Kapcsolat
hraskoa@fazekas.hu
Copyright © 2004-2010 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Served by pingvin.