Informatikai és Hírközlési Minisztérium Oktatási Minisztérium Apache Php Mysql Fazekas Mihály Gyakorlóiskola
  Bejelentkezás
Üdvözöljük a Matematika portálon!  
A matematika gyakorlati alkalmazásai: valószínűségszámítás, statisztika, kombinatorika, számítástudomány. A tanfolyam leírása (2006)

A matematika gyakorlati alkalmazásai: valószínűségszámítás, statisztika, kombinatorika, számítástudomány

Továbbképzés középiskolai matematika tanárok részére

2006/2007. tanév

Tanfolyamvezető:
Szászné Simon Judit

A továbbképzés alapítási és engedélyezési száma: OM 298/40/2006

A továbbképzés időtartama: 30 óra.

Két tanfolyamot tervezünk az év során.

Az első tanfolyam ideje: 2006 szeptember 30 - november 25.
A második tanfolyam ideje: 2007 február 17 - április 14.

A foglalkozások ideje: Kéthetente szombaton 830-1230 (5 alkalom)
+ 5 tanítási óra és megbeszélése (5· 2 tanítási óra) tanítási időben megbeszélés szerint.

A tanfolyam díja: 35 000 Ft

Első alkalom: 2006 szeptember 30., illetve 2007. február 17.

Rövid ismertető

Az új matematika kerettanterv koncepciójában tér el az előzőtől. A Pisa felmérések nyomán előtérbe került a matematikai modellalkotás, a mindennapi alkalmazások tanítása, az elsajátított ismeretek felhasználása. Új anyagok kerültek a tantervbe (pl. statisztika, valószínűség-számítás), másutt a hangsúlyok kerültek át (gráfok, logika, kombinatorika kap nagyobb hangsúlyt pl. az elemi geometriai bizonyításokkal, bonyolult egyenletek megoldásával szemben).

A tanárok egy része elbizonytalanodott, hiszen egyetemen még nem is tanulta, vagy 20-30 éve nem használta az ehhez szükséges tudásanyagot, nincs megfelelő feladatgyűjteménye, esetleg bizonytalan a példamegoldásban, vagy módszertani segítséget szeretne kapni egyes témakörök feldolgozásához.

Az első tematikai egység a kombinatorika, gráfok, algoritmusok elméleti kérdéseinek áttekintését, és tanítási gyakorlatához feladatokat, módszereket kínálunk feladatmegoldó szemináriumokon, óralátogatásokon és óramegbeszéléseken.

A második részben a statisztikai adatok rendezésének, ábrázolásának, jellemzésének kérdései után valószínűség-számítási feladatokat oldunk meg, néhány nevezetes eloszlást vizsgálva statisztikai következtetéseket vonunk le. Elméleti előadás után középiskolai közép- és emelt szintű érettségi feladatokat oldunk meg, bemutató órákat tartunk, és módszertani tapasztalatainkat, ötleteinket osztjuk meg kollégáinkkal.

A statisztikai adatok és a függvények feldolgozásánál nagy segítség a grafikus számológépek használata, ezért ezek matematika órán való felhasználásának lehetőségét ismertetjük és mutatjuk be a gyakorlatban.

A tanúsítvány kiadásának feltétele :

Részvétel legalább 90%-ban az előadásokon, a csoportmunkában, a bemutató órákon és konzultációkon.
Záródolgozat készítése és leadása a 26. órát követően (5-10 oldal) választható témában.
A dolgozat elfogadásának feltétele:
A készített záródolgozat szakmailag megfelelő legyen, és feleljen meg a NAT-ban megfogalmazott gyakorlat központú szemléletnek.

Kiemelt támogatónk 2006-ban:
Tigra Computer
Támogatóink 2003-ban:
Oktatási Minisztérium
Powered by:
Apache + Php + Mysql
Kapcsolat
hraskoa@fazekas.hu
Copyright © 2004-2010 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Served by pingvin.