Informatikai és Hírközlési Minisztérium Oktatási Minisztérium Apache Php Mysql Fazekas Mihály Gyakorlóiskola
  Bejelentkezás
Üdvözöljük a Matematika portálon!  
A matkönyv project

A matkönyv project

A speciális matematika tagozatos osztályok tanítási anyagát feldolgozó kísérlet honlapja

Matkönyv főoldal

Motiváció

1. A speciális matematika tagozatos osztályok tanulói és tanárai számára korábban készült néhány segédkönyv (pl. a Typotex gondozásában megjelenő speciális matematika-tankönyvek sorozat, vagy a "Fehér elefánt"-ok), de a tananyag jelentős része nem kidolgozott.

2. Több mint 10 éve változtatták a fővárosi speciális matematika tagozatos iskolák képzésük időtartamát 4 évről 6 évre. Azóta lényegében nem készültek oktatási anyagok az új korosztályok, a 7-8. évfolyamok számára. Ez súlyos problémát jelent, mert ezekhez az évfolyamokhoz tipikusan gimnáziumi tanárok "mennek le", akiknek kevés tapasztalata van a fiatalabb korosztállyal, a diákok speciális igényeivel, problémáival.

3. Iskolánkban (Fővárosi Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium) a matek tanári kar generációváltás küszöbén áll. A következő 10 évben várhatóan több neves tanárunk fokozatosan egyre kevesebbet tanít. Szerencsés lenne, ha tudásukat, tapasztalataikat át tudnák adni a fiatalabbaknak.

4. A tagozatos diákok jelentős része informatika irányban tanul tovább és ebben tagozatunk (a Főv. Fazekasban) kevés konkrét segítséget ad, pl. csak a 7-8. évfolyamokon van informatika óra.

5. Szeretnék segítséget nyújtani azoknak a diákoknak illetve tanáraiknak, akik nem tudnak speciális matematika tagozatos osztályba járni, de a matematika iránt érdeklődőek.

Első lépések

Ezen problémák kezelésében a következő két célt próbáltuk rövidtávon megvalósítani:

I. Egy olyan szoftverkörnyezet kialakítását, amely lehetővé teszi

I.a) a munka intelligens megosztását, szervezését;
I.b) a teljes hatéves speciális matematika tagozatos anyag feldolgozását;
I.c) az ábrák, a matematikai képletek, az informatikában hasznos stuktogrammok bevitelét;
I.d) kézbeadható, tehát nyomtatott feladatgyűjtemények és tanári kézikönyvek elkészítését;
I.e) a kereshető és feldolgozási útvonalakat ajánló internetes feladatbank kialakítását.

II. A 7-8. évfolyam feladatgyűjteményeinek és tanári kézikönyvének létrehozását.

Mindezekből 2006. június 4-ére az alábbiakkal készültünk el:

I'. A Szabó Péter (pts) által fejlesztett, Hraskó Andrással konzultálva tervezett matbook rendszerrel, amely

I.a) a projekt résztvevői által fejlesztett forrásfából, a pingvin.fazekas.hu szerveren tárolt CVS repository-ból kapja az adatokat. A projectben szereplő "tartalombővítők" funkciójuk szerint férnek hozzá a forrásfához, "könyvfelelős"-ök közvetlenül beleírhatnak, míg a "gyűjteménybővítők" egy lokális másolatba dolgozhatnak.
I.b) képes tanéveken, tehát köteteken átívelő hivatkozások, utalások kezelésére;
I.c) latex alapú (szabad szoftver), tartalmazza a stuki stuktogramm szerkesztő stílust.
I.d) kétévenkénti (I. kötet = 7-8. évf, II. kötet = 9-10. évf, III. kötet = 11-12. évf.) kötetekbe, azon belül tematikus feladatgyűjteményekbe (pl. Sz.I = Számelmélet I. kötet) valamint kétévenkénti egy-egy tanári kézikönyvbe rendezi a példákat és azok kiegészítőit;
I.e) a feladatok kulcsszavait, és az előzménynek tekintett feladatok azonosítóit is tudja fogadni, tárolni, amelyek egy későbbi internetes fejlesztés keretében hasznosulhatnak.

II'. A 7-8. évfolyam három feladatgyűjteményének (Sz.I = Számelmélet, A.I = Algebra, K.I = Kombinatorika) első változatával, valamint ezek közös tanári kézikönyvének kísérleti jellegű példányával. Ezek megtekinthetők "letöltés" oldalunkon, a komolyabban érdeklődőknek azonban javasoljuk, hogy a kinyomtatással várjanak július közepéig, hogy néhány javítást még elvégezhessünk.

Támogatás

A 2005/2006. tanévben munkánkat, tehát a fenti kezdeti lépéseket "Nincs könyv!" pályázatunk keretében a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány, "Fedezzük fel a matematikát!" pályázatunkkal a KOMA támogatta.

Közoktatási Modernizációs Közalapítvány (KOMA, időközben megszűnt)

A project résztvevői

A 2005/2006. tanévben a matbook projectben az alábbi személyek vettek részt:
Hraskó András, a project vezetése, feladatok gyűjtése, latex szövegszerkesztés, ábrák készítése;
Szabó Péter, programozás, tervezés, szakértés;
Blénessy Gabriella (informatika);
Dobos Sándor;
Fazakas Tünde;
Rubóczky György, feladatok gyűjtése, megoldások, didaktikai megjegyzések készítése;
Kalló Bernát, stuktogrammok konverziója latexbe.

A számelmélet (Sz.I) feladatgyűjteményben felhasználtuk Gábos Adél és Halmos Mária Számelmélet tankönyvét, az algebra feladatgyűjteményben pedig ugyanők egy publikálatlan, csak részben szerkesztett oktatási anyagát, valamint Pósa Lajos Algebra jegyzetét. Máshonnan is kölcsönöztünk feladatokat, a forrást, ahol tudtuk, feltüntettük.

További tervek

Helprendszer készítése (folyamatban), esetleg tanfolyam tartása, hogy gördülékenyen menjen a gyüjteménybővítés, fejlesztés.

A teljeskörű konzisztencia-ellenőrzés megvalósítása a programban.

A 7-8. osztályosok számára a Geometria (G.I) és a Függvények (F.I) feladatgyűjtemények létrehozása, ezekkel párhuzamosan a T.1. Tanári Kézikönyv első teljes változatának elkészítése.

A már elkészült feladatgyűjtemények kulcsszavazása, a feladatok egymásra utaló rendszerének átgondolása és megvalósítása, az internetes megjelenítés próbaverziójának kidolgozása.

A 9-10. (11-12. ?) évfolyam köteteinek fejlesztése az oktatás folyamatában (kicsiny részt már el is indult).

Kiemelt támogatónk 2006-ban:
Tigra Computer
Támogatóink 2003-ban:
Oktatási Minisztérium
Powered by:
Apache + Php + Mysql
Kapcsolat
hraskoa@fazekas.hu
Copyright © 2004-2010 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Served by pingvin.