Informatikai és Hírközlési Minisztérium Oktatási Minisztérium Apache Php Mysql Fazekas Mihály Gyakorlóiskola
  Bejelentkezás
Üdvözöljük a Matematika portálon!  
Orosz Gyula: Feltételes valószínűség a középiskolában

Orosz Gyula

Feltételes valószínűség a középiskolában

Előzetes megjegyzések

Az alábbi írás a feltételes valószínűség bevezető tárgyalásának egy lehetséges középiskolai feldolgozása. A feltételes valószínűség témaköre (az események függetlenségével, összefüggőségével együtt) jelenleg az emelt szintű érettségi vizsga követelményei között szerepel. Az eddigi vizsgák tapasztalatai alapján a sikeres érettségihez elegendő a fogalom ismerete, megértése, vagy legfeljebb egyszerű alkalmazásának a képessége. Ugyanakkor „józan ésszel”, bizonyos technikai ismeretek megszerzése után a témakör nehezebb feladatai középiskolai szinten, nem tagozatos diákok számára is megoldhatókká válnak. (Ilyen eszközök például a szemléltetés (táblázat vagy halmazdiagram), a kombinatorika összeadási és szorzási szabálya, vagy például a folyamatábrák és döntési fák alkalmazása.) Általános tapasztalatunk, hogy a teljes valószínűség tételének vagy a Bayes-tételnek a formalizálása túlságosan elvont és nehéz a diákok számára; ugyanakkor viszont az összetett feladatokat is gyakran eredményesen oldják meg, bár – tudtukon kívül – az említett tételeket alkalmazzák.

Ezt az anyagot tehát (esetleg) az átlagnál erősebb, emelt szintű csoportban, és természetesen szakkörökön, versenyekre való felkészülés során érdemes kipróbálni; elsősorban akkor, ha a valószínűségszámítás hagyományos témaköreinek feldolgozása után maradt még a témakörre fordítható idő, vagy pedig ha a tanulók megszerették a témát.

A cikk anyagát módszertani szempontok szerint állítottuk össze, tehát elsősorban nem feladatgyűjteményt készítettünk. Kapcsolódó feladatanyag bőségesen található a szakirodalomban. A problémák nagy részét a következő forrásokból gyűjtöttük:

[1] Bárd Á. – Frigyesi M. – Lukács J. – Major É. – Székely P. – Vancsó Ö: Készüljünk az érettségire matematikából emelt szinten, Műszaki Könyvkiadó;
[2] Solt György: Valószínűségszámítás, Műszaki Könyvkiadó;
[3] Bognárné – Nemetz – Tusnádi: Ismerkedés a véletlennel, Tankönyvkiadó;
[4] az interneten talált segédanyagok;
[5] a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium matematika munkaközössége.

Folytatás:


Orosz Gyula témával kapcsolatos további anyagai a honlapon: