Informatikai és Hírközlési Minisztérium Oktatási Minisztérium Apache Php Mysql Fazekas Mihály Gyakorlóiskola
  Bejelentkezás
Üdvözöljük a Matematika portálon!  
Rónyai Lajos: Tablók – algoritmusok, növő sorozatok, genetikai sorozatok Előadások, 2005/2006. tanév

Rónyai Lajos: Tablók – algoritmusok, növő sorozatok, genetikai sorozatok

című, 2006. márc. 7-ei előadása alapján írta Erdélyi Márton és Hraskó AndrásAjánló Kapcsolódó anyag honlapunkon: Babai László 2004. májusi előadása
http://matek.fazekas.hu/portal/tanitasianyagok/Babai_Laszlo/Szamitas_0405/eloadas_0405.html

1. Rendezések

1. feladat Van öt golyónk, amelyek különböző tömegűek, de ránézésre nem állapítható meg, hogy melyik könnyebb és melyik nehezebb. Ennek megállapításához egy kétkarú mérleg áll rendelkezésünkre. Rakjuk a golyókat tömegük szerinti növekvő sorrendbe úgy, hogy a kétkarú mérleget a lehető legkevesebbszer használjuk!

Fogalmazzuk meg a feladatot általánosan!

2. feladat (Rendezési feladat) Legyenek a1, a2, a3, ..., an különböző egész számok! Rendezzük át őket minél gyorsabban, azaz minél kevesebb páronkénti összehasonlítással  a b1< b2< b3< ...< bn sorozatba, ahol a b sorozat az a sorozat egy átrendezése (permutációja).
2/1. módszer (Buborék-rendezés)

Az első néhány összehasonlítással a legnagyobb elemet tesszük hátra, utána a maradékból a legnagyobbat, ezt ismételjük egészen addig, míg a legkisebbig jutunk . Mindig szomszédos elemeket hasonlítunk össze, előlröl indulunk, hátrafelé megyünk.

Például: (4, 7, 2, 5, 6)→ (4, 7, 2, 5, 6) → (4, 2, 7, 5, 6) → (4, 2, 5, 7, 6) → (4, 2, 5, 6, 7)

Az első körben ez legfeljebb n-1 összehasonlítás, a másodikban n-2, az i.-ben n-i, tehát összesen

Van gyorsabb módszer is:

2/2. módszer (Beszúrásos rendezés)

Egyesével rakjuk be az elemeket úgy, hogy sorban legyenek: először a1-et, utána megnézzük, hogy a2 előtte, vagy utána van-e, a3 már 3 helyen is lehet, utána a többit is hasonlóan.

Például: (4, 7, 2, 5, 6) →(4) →(4, 7) →(2, 4, 7) →(2, 4, 5, 7) →(2, 4, 5, 6, 7)

Tehát kell egy jó algoritmus egy új elem beszúrásához. Nyilván az új elemet nem érdemes a már meglévő halmaz összes elemével összehasonlítani, a számbarkochbás módszer sokkal jobb. Az új elemet mindig a(z egyik) középsővel hasonlítjuk össze.

Minden összehasonlításnál a halmaz méretét felezzük. Ha az eredeti halmaz S, az i. összehasonlítás után maradt pedig  Si, , tehát egy n elemű halmazba beszúráskor legfeljebb  összehasonlítás kell.

Például S={2, 4, 5, 7} -be beszúrni a 6-ot: 4<6, így már csak az S1={5, 7}-be kell, de 5<6, azaz csak azt kell eldönteni, hogy 7 előtt, vagy 7 után jön e (S2={7}). 4 elemű halmazba 3 összehasonlítás kellett.

Összesen ez legfeljebb

0+(log21 + 1)+(log22 + 1)+...+(log2(n-1) + 1)=(n-1)+log2(n-1)!≤ n· (log2n + 1))
összehasonlítás.

Ennek a módszernek programozói szemszögből nagy hátránya, hogy ha S-et tömbnek tekintjük minden elem beszúrásánál az utána levőket is át kell pakolni.

Még egy módszert megnézünk érdekességképpen. Ez a módszer eddig abszolút győztes, akkor is, ha a gyorsaságba a pakolgatás is beleszámít.

2/3. módszer (Összefésüléses rendezés)

Itt két rendezett halmazból csinálunk egy nagyot, például: (3, 6, 9, 11); (2, 4, 10) →(2, 3, 4, 6, 9, 10, 11). Hasonlítsuk össze először a két legkisebb elemet! Kapjuk, hogy 2<3. Így biztosak lehetünk benne, hogy az egyesített listában a 2 lesz a legkisebb elem. Felejtsük is el! Foglalkozzunk a (3, 6, 9, 11); (4, 10) rendezett halmazokkal. Hasonlítsuk össze megint a két legkisebbet! 3<4, tehát keresett listánk (egyelőre) a (2,3) és most már csak a (6, 9, 11); (4, 10) halmazokat fésüljük...

Ha a két halmaz S1={a1< a2< ...< ak}, S2={b1< b2< ...< bl} akkor k + l - 1 összehasonlítás elég, hiszen ha az új halmazba a legkisebbtől sorban rakjuk be az elemeket, mindig legfeljebb 2 jöhet szóba: a két eredeti halmaz legkisebb, még fel nem használt eleme, az utolsó berakásánál viszont nem kell összehasonlítani.

Térjünk vissza egy adott halmaz rendezésére! Az n elemű halmazban először 1-1 elemet fésülünk össze, utána a párokat, és így tovább. Nyolc elemmel például:

(4- 7), (5- 3), (9- 2), (1- 0) →(4, 7- 3, 5), (2, 9- 0, 1) →(3, 4, 5, 7- 0, 1, 2, 9) → (0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9).

Az első összefésülés sorozatban 4 összefésülés volt, mindegyik 1 mérést igényelt. A második összefésülés sorozatban 2 összefésülés volt, mindegyik 3 méréssel. Az utolsó összefésülés sorozat csak 1 összefésülésből áll, de annak végrehajtásához 7 mérés is kellett.

Az így használt összehasonlítások számát könnyű kiszámolni, ha n kettőhatvány: n = 2i, azaz i=log2n:

Ez tehát (n· log2n – n +1) összehasonlítás. Ha n nem kettőhatvány, akkor  felülbecsüli az összehasonlítások számát ( az x szám felső egészrészét jelöli, pl. ).

Ez a módszer nagyon erős, azt lehet mondani, hogy – a mozgatásokat is figyelembe véve – körülbelül 2n· log2n lépésből áll.

Öt elem rendezésére az összes előbbinél gyorsabb eljárást találtunk (5golyo.html 3. módszer). Sokkal jobb eljárás azonban nem létezhet.

Ha csupa különböző elemek vannak, akkor a lehetséges sorrendek száma n!, és minden összemérés az eseteket két komplementer részre osztja: az esetek egyik részében az egyik mért dolog lesz a nagyobb, az összes többi részben a másik. Így a szóbajövő esetek száma − a barkochbához hasonlóan − szerencsét nem feltételezve csak feleződhet, ezért a rendezéshez log2n! összehasonlításra szükség lesz, ami nagyságrendileg n·log2n-nel egyenlő. Magyarázatként lásd az 1. és a 3. Megjegyzést.

1. Megjegyzés (algoritmusok sebessége) Az algoritmusok sebességét tipikusan úgy jellemzik, hogy egy rögzített skálához hasonlítják. A skála alapjául néhány jól ismert függvényt vesznek, pl. g0(n) = 1, g1(n) = log2 n, g2(n) = n, g3(n) = n∙log2 n, g4(n) = n2, …, g5(n) = 2n, … és az algoritmusokat ezekhez mérik. Ha egy feladat megoldásához n adattal, egy adott módszerrel maximálisan f(n) művelet elvégzése szükséges, és g(n) egy olyan jól ismert függvény, melyre

az n növekedésével egy konstans korlát alatt marad, akkor azt mondjuk, hogy a módszer nagyságrendileg g(n) műveletet használ, röviden f(n)=Ο(g(n)). (Ejtsd „ordó géen”!)
2. Megjegyzés (A 2/1.-2/3. algoritmusok sebessége) A buborék-módszer sebessége tehát Ο(n2), a beszúrásos rendezésé Ο(n·ln n) és megmutatható, hogy az összefésüléses rendezésé is Ο(n·ln n).

3. Megjegyzés (A rendezési feladat minimális lépésszámáról) Tegyük fel, hogy k összehasonlítással bármely n számot sorba lehet rakni! Ekkor vegyünk n számot, nézzük mind az n! permutációját. Az eljárásunk k bit bemenő adatból legfeljebb 2k különböző eredményt generálhat, ezért 2kn! ⇒ k≥ log2(n!). A Stirling- formulát felhasználva elég nagy n-re ez legalább

Ajánló

Mathworld enciklopédia a Stirling formuláról:
http://mathworld.wolfram.com/StirlingsApproximation.html

Lóczi Lajos: A faktoriális alsó és felső becslései,
http://www.math.bme.hu/~jtoth/FelsMma/faktorialis.ps

4. Megjegyzés (bináris keresés) A fenti vizsgálatokban feltettük, hogy a golyók különböző tömegűek (ill. az összehasonlítandó számok páronként különbözőek). Ha megengednénk azonos tömegeket (egyenlő számokat), akkor az összehasonlító mérésnek nem kétféle, hanem háromféle eredménye is lehetne: egyik nagyobb, másik nagyobb, egyenlő. Ez megfelelő körülmények között jelentősen befolyásolhatja a mérések számát.
3. feladat (Leghosszabb növő sorozat keresése) Keressünk az S=(a1, a2, a3, ..., an) sorozatban minél hosszabb ai(1)< ai(2)< ai(3)< ...< ai(n) részsorozatot! Tehát k-t kell maximalizálni úgy, hogy az s, t indexek bármely 1≤ s < tk értékeire teljesüljön az i(s)< i(t) és az ai(s) < ai(t)  egyenlőtlenség is. (Feltehetjük, hogy a sorozatban nincs két egyenlő elem.)

Például a (3, 7, 5, 8, 4, 11)-ben a (3, 5, 8, 11) egy 4 hosszú növekvő részsorozat, de van-e hosszabb?

3/1. Módszer (Naiv algoritmus)

Egy másik sorozatot definiálunk: h(i)= az i. elemmel végződő leghosszabb, növekvő részsorozat hossza. Először h(1)-et számoljuk ki, utána h(2)­-t, és az egyre nagyobb indexűeket.

Nyilván h(1)=1. Ha 1<j, akkor h(j) értéke a következőképpen számolható ki: Végignézzük a sorozat j-edik elemét megelőző elemek közül azokat, amelyek a j-edik elemnél kisebbek, és fölírjuk mindezen elemekhez írt h értékeket. A h(j) érték ezen maximumnál eggyel nagyobb, illetve h(j) = 1, ha nem is volt nála kisebb elem. A leghosszabb növő részsorozat hossza az új sorozat (a h-sorozat) értékeinek maximuma.

Például:

43756
1    
11   
112  
1122 
11223

Itt a leghosszabb növő részsorozat tehát 3 hosszú.

Eddig csak a sorozat hosszával törődtünk, szerencsére a h sorozatból visszafejthető a(z egyik) leghosszabb sorozat is. Kiválasztjuk a(z egyik) maximális végét, megkeressük az előtte levő kisebbek közül egyet, amelyiknek h-ja pont egyel kisebb, így haladhatunk visszafelé.

Itt minden számot össze kellett hasonlítani az összes nála kisebbel, hogy megnézhessük a h-jukat. Ez Ο(n2) lépés. A visszafejtés lineáris, tehát c· n2 összehasonlítás kell, az algoritmus Ο(n2) sebességű.

A következő fejezetben ennél gyorsabb algoritmust találunk a 3. feladat megoldására.

2. Tablók

Tabló: Egy olyan számtáblázat, melyben

- egész számok szerepelnek
- a táblázat sorai balra vannak igazítva
- a sorok hosszai (a benne lévő számok száma) fentről lefelé nem nőnek
- a számok jobbra és lefelé szigorúan nőnek

Az i. sorban  szereplő számok száma λi. Ha a tablónak m sora van és a sorok hossza rendre λ1, λ2, ..., λm, akkor azt mondjuk, hogy a tabló típusa λ= {λ1, λ2, ..., λm}. Ha a tabló n darab számból áll, λ1+ λ2+ ... + λm=n, akkor ezt a jelölést alkalmazzák: . Ebben a cikkben technikai okokból helyenként a λ ← n jelölést használjuk.

Ha egy tablóra  és a benne szereplő elemek az 1, 2, ..., n számok a tablót standard tablónak hívjuk.

Például:

12479
3568
10121315
1114

Itt λ1=5, λ2=4, λ3=4, λ4=2, λ=(5,4,4,2), λ← 15.

4. feladat Soroljuk fel az összes a) 2-elemű, b) 3-elemű, c) 4-elemű standard tablót!

(Tehát írjuk be az 1, 2, 3, 4 számokat az összes lehetséges módon tablókba.)

A 4. feladat megoldása

Felsoroljuk a lehetséges λ típusokat és mindegyikhez felsoroljuk az olyan típusú tablókat. Alább fλ jelöli a λ típusú standard tablók számát.

a)
λ = (1, 1)
1
2
fλ=1
&lambda=(2)
12
fλ=1
b)
λ = (1, 1, 1)
1
2
3
fλ=1
λ = (2, 1)
12
3
13
2
fλ=2
&lambda=(3)
123
fλ=1
c)
λ = (1, 1, 1, 1)
1
2
3
4
fλ=1
λ = (2, 1, 1)
12
3
4
13
2
4
14
2
3
fλ=3
λ = (2, 2)
12
34
13
24
fλ=2
λ = (3, 1)
123
4
124
3
134
2
fλ=3
&lambda=(4)
1234
fλ=1
5. Megjegyzés (az fλ értékek négyzetösszege)

Képezzük az egyes típusokhoz kapott végeredmények (a jobb oldali oszlopokban található számok) négyzetösszegét!

a) 12 + 12  = 2,         b) 12 + 22 + 12  = 6,               c) 12 + 32 + 22 +  32 + 12  = 24.

A kapott eredmények ismerős számok. Ezt fogalmazza meg az alábbi 1. Tétel.

6. Megjegyzés (az fλ értékek összege)

Most képezzük az egyes típusokhoz kapott végeredmények összegét!

a) 1 + 1  = 2,            b) 1 + 2 + 1  = 4,    c) 1 + 3 + 2 +  3 + 1  = 11.

A kapott eredmények kevésbé ismerősek, de nevezetesek. Ezzel kapcsolatos a későbbi 6. feladat.

1. Tétel Ha fλ a λ típusú, standard tablók száma, akkor

Tulajdonképpen ezt fogjuk belátni a következőkben.

Robinson−Schensted-algoritmus

Adott egy t tabló, egy x egész, ami nem eleme a tablónak. Készítünk egy tablót, aminek x is eleme. Az eljárás a következő:

Végigmegyünk x-el az első soron. Ha találunk nála nagyobb elemet, azt „kilökjük”, ha nem beillesztjük a sor végére. Ha van kilökött elem, azzal a következő soron megyünk végig.

Például, ha a tabló a következő:

1248
67
9

a beszúrandó elem pedig 3, akkor az algoritmus a következőt csinálja:

123,48
67
9
1238
4,67
9
1238
47
6,9
1238
47
6
9

Meg kell mutatni, hogy ez az algoritmus tényleg tablót eredményez. Nem romlik-e el valamelyik tulajdonság?

A sorokban nyilván jó marad, hiszen vagy a legvégére rakunk be egy nagy elemet, vagy egyet kicserélünk egy kisebbre, de az előzőnél nagyobbra.

Mivel kisebbre cseréltünk le egy elemet, ha van alatta levő, annál kisebb marad. Nem lehet az sem, hogy a kicserélt elem a fölötte levőnél kisebb legyen, hiszen ha kilökünk egy elemet a következő sorban legfeljebb eddig a pontig megyünk (a kilökött elem alatt nála nagyobb szám, vagy üres hely van).

Végül pontosan egy sor hosszát növeltük eggyel (vagy egy új sort nyitottunk). Ezt a helyet nevezzük az új helynek. A fönti példában ez a 9-es helye (4. sor, 1. oszlop).

Ajánló:

Az algoritmus interaktív változata:
http://www.math.uconn.edu/~troby/Goggin/BumpingAlg.html

Wikipedia a Robinson-Schensted-algoritmusról:
http://en.wikipedia.org/wiki/Robinson−Schensted_algorithm

5. feladat Mutassuk meg, hogy és az új hely ismeretében kitalálhatjuk, hogy mi volt az eredeti tabló, és melyik a beszúrt elem!
Megoldás (5. feladat)

Ha az első sorban van az új hely, akkor azt az elemet szúrtuk be, ami ott volt. Különben az új helyen lévő elemet az előző sorban lévő legnagyobb, nála kisebb elemnek kellett kiütnie. Ez a kiütött elemre is igaz.

Nem minden sor utolsó eleme lehet új hely, ha a következő sor ugyanolyan hosszú, a visszafejtés után kapott számtáblázat nem tabló, hiszen a sorok hossza lefelé van ahol csökken. Különben viszont tablót kapunk, ami az előbbihez hasonlóan belátható.

Ennek felhasználásával fogjuk belátni az 1. tételt.

Az 1. tétel bizonyítása

Legyen π = (x1, x1, ..., xn)  az 1, 2, ..., n számok egy permutációja. Definiálunk 2 tablót:

- tπ az a tabló, amit az üres tablóból indulva a Robinson−Schensted algoritmussal az x1, x1, ..., xn számok ilyen sorrendben való beszúrásával kapunk.
- qπ pedig azt mutatja meg, hogy az algoritmus során az új helyek milyen sorrendben keletkeztek.

Nyilván .

Például, ha π = (2, 3, 1, 5, 4), akkor

Beszúrt elem:23154
tπ:
2
23
13
2
135
2
134
25
qπ:
1
12
12
3
124
3
124
35

A permutációk és a tabló- párok kölcsönösen és egyértelműen megfelelhetők egymásnak (az 5. feladat miatt). λ típusú tabló-párból fλ2 van, ezért , ami a tétel állítása.

6. feladat Mutassuk meg, hogy megegyezik n elem másodrendű permutációinak számával! A másodrendű permutációk azok a permutációk, amelyeket kétszer végrehajtva az identitást kapjuk.

Például az (1, 5, 3, 7, 2, 6, 4) másodrendű permutáció: az 1, 3, 6 végig helyben marad, a 2, 5 és 4, 7 párok elemei felcserélődnek, kétszeri végrehajtás után eredeti helyükre térnek vissza. Az (1, 5, 2, 7, 3, 6, 4) viszont nem másodrendű, hiszen kétszer végrehajtva az (1, 5, 2, 4, 3, 6, 7) permutációt kapjuk.

A 6. feladat megoldása: Lásd http://matek.fazekas.hu/portal/eloadas/2005/masodperm.html oldalunkat.
7. Megjegyzés: Igazolható, hogy fλ minden prímosztója legfeljebb n.
2. tétel (Schensted-tétel) Legyen π = (x1, x1, ..., xn) permutáció (nem feltétlen az (1, 2, 3,..., n)-é tulajdonképpen tetszőleges sorozat, aminek nincs 2 ugyanolyan eleme), tπ a tablója. Ekkor λ1 (a tabló első sorának hossza) a π-ben található, leghosszabb növő részsorozat hossza.
A Schensted-tétel bizonyítása

Képzeljük el az tπ tabló felépítésének folyamatát a Robinson−Schensted  algoritmus szerint. Álljunk meg akkor, amikor az xk elem éppen bekerül a tablóba (feltétlenül az első sorba). Legyen H(k) annak az oszlopnak a sorszáma, ahova xk épp most bekerült (lehet, hogy később egy másik sor másik oszlopában fejezi be a teljes algoritmust).

Állításunk az, hogy H(k)=h(k), h a 3/1. módszerben használt jelölés, az xk-val végződő leghosszabb sorozat hossza.

Ezt teljes indukcióval látjuk be (n-re, a sorozat hosszára). n= 1-re az állítás nyilván igaz, a leghosszabb növő sorozat 1 hosszúságú, az első elem is az első oszlopba kerül.

Tegyük fel, hogy állításunk n=s-ig igaz, kíséreljük meg igazolni n=s+1-re! Ha a π=(x1, x2, ..., xs, xs+1) permutációra futtatjuk a Robinson−Schensted-algoritmust, de megállunk xs+1 érkezése előtt, akkor eddig a π’=(x1, x2, ..., xs) permutációra futtattuk le az algoritmust, létrehoztuk a tπ' tablót. Indukciós feltételünk szerint a H(1), H(2), ..., H(s) számok megegyeznek a h(1), h(2), ..., h(s) számokkal.

A h(1), h(2), ..., h(s) számok nem feltétlenül különbözők, tehát egy konkrét h* érték az 1, 2, ..., s indexek közül többhöz is tartozhat. Ez azt jelenti, hogy az x1, x2, ..., xs közül több olyan is lehet, amely egy h* hosszú növő sorozat utolsó eleme, de nem utolsó eleme h*-nál hosszabb növő sorozatnak. Pl. indukciós feltevésünk miatt a tπ' tabló első sorának h*-adik oszlopában szereplő xk számra is h(k)= h*, hiszen a Robinson−Schensted-algoritmus során az elemek soron belül nem változtatják a helyüket. Az is igaz, hogy ez az xk a legkisebb olyan szám x1, x2, ..., xs közül amelynek „h-ja” h*, hiszen az első sor h*-adik helyéről mindegyiket egy nála kisebb ütötte ki.

A tπ' tablóba most beillesztjük az xs+1 elemet. Ez az első sorba kerül, mondjuk a h*-adik helyre, és ha ez nem egy új hely, akkor kilök onnan egy elemet. Azt kell megmutatnunk, hogy h(xs+1)=h*, azaz nem létezik h*-nál hosszabb xs+1-re végződő növő sorozat, de h* hosszú sorozat létezik.

Ha lenne legalább h*+1 hosszú növekvő sorozat, aminek utolsó eleme xs+1, akkor annak h*-adik eleme legalább akkora lenne, mint a tπ' tabló első sorának h*-adik eleme, aminél viszont kisebb az xs+1 elem, hiszen azt ütötte ki. Ez ellentmondás.

Konstruálunk h* hosszú xs+1-re végződő növő sorozatot. A sorozat tagjait visszafelé haladva képezzük. Az utolsó, tehát a h*-adik tag nyilván xs+1. Ha a sorozat i-edik tagja már megvan, akkor az (i-1)-edik tag legyen egy olyan elem, amely a Robinson−Schensted-algoritmust az első sor (i-1)-edik helyén kezdte, és még az első sorban volt, amikor a sorozat i-edik tagja belépett (az első sor i-edik helyére). A konstrukciós lépés biztosítja, hogy sorozatunk megelőző tagja az utóbbi tagot nagyságrendben és a π permutációban is megelőzi.

Például ha a sorozat (4, 3, 7, 5, 6) a tabló első sora így alakul: (4), (3), (3, 7), (3, 5), (3, 5, 6). Így a H értékei: 1, 1, 2, 2, 3. Ezt kaptuk a 3/1. módszerben ugyanerre a sorozatra h-nak.

Ezzel viszont gyorsabb algoritmust kapunk a leghosszabb növő részsorozat megtalálására (3. feladat)!

3/2. módszer Az előbb gyártott tablót, illetve annak az első sorát vizsgáljuk. Az elemeket bináris kereséssel illesztjük be, tehát legfeljebb log2n+1 összehasonlítással, összesen nagyságrendileg n· (log2n+1)-gyel.
8. Megjegyzés Nem biztos, hogy a tabló első sora egy növő részsorozat, hiszen az ott előforduló elemek indexei nem biztos, hogy balról jobbra nőnek. Például a (2, 3, 1) sorozatra a kapott első sor (1, 3).

A 3/2 módszert a genetikában is használják.

A genetikusok manapság már képesek felsorolni az élőlények génjeiben található kódsorozatot. Mit jelentenek az egyes kódrészletek? Milyen rokonságban állnak a különböző élőlények? Mindkét kérdés tisztázásában nagy jelentőséggel bír, ha sikerül megfeleltetni egymásnak a különböző egyedek, sőt különböző fajok kromoszómáinak egymásnak megfelelő vagy egymáshoz nagyon hasonló részeit.

Nehézséget okoz, hogy a genetikai kód rendkívül hosszú. Egy teljes, alapos összehasonlítás négyzetes lépésszámot igényelne, ez túl van a számítógépek kapacitásán. A „forró helyek” megkeresése, majd a fenti algoritmus alkalmazása megfelelő megoldást képes adni.

A „forró hely” (hot spot) a két kódban két egymással tökéletesen azonos, rövid (5-10 nukleotidából álló) részlet. Az algoritmus első lépésében megkeressük a két genetikai sorozat­ban a forró helyeket. Az első kódsorozatban ezeket besorszámozzuk, a másodikban a besor­szá­mozott részletek azonosított párjaira is ráírjuk ugyanazt a sorszámot. Így, ha a második kódon végigmegyünk, akkor a hot spotot sorszámai nem alkotnak egy egyesével növekedő sorozatot, sőt nem is növekedő ez a sorozat. Itt segít korábbi algoritmusunk. Kere­sünk egy minél hosszabb növekedő részsorozatot. A két kódban ezen részsorozatnak megfelelő forró helyek úgy feleltethetők meg egymásnak, hogy a megfelelő párokat összekötő vonalak (lásd az ábrát) nem keresztezik egymást. Ez az alapja a két kódsorozat teljes megfeleltetésének. 

Szövegdoboz:

A teljes megfeleltetés során a hot spotok közötti részeket is megpróbálják egymáshoz rendelni, párbaállítani. Ilyenkor előfordulhat az is, hogy az egyik gén egyik kódrészletének a másik génben egy sokkal rövidebb rész, esetleg a „semmi”, azaz egy szóköz felel meg. A különböző élőlények látható hasonlóságait és megfigyelhető különbségeit összevethetjük a DNS-láncban így megfigyelhető hasonlóságokkal, különbségekkel. Ez a megközelítés fontos szerepet játszik a genetikai kód értelmezésére, megértésére irányuló törekvésekben.

3. További tételek

Az alábbi néhány nevezetes tétel szorosan összefügg eddigi vizsgálatainkkal.

Greene-tétel Legyen π permutáció, tπ az 1.tétel bizonyításában definiált tabló, típusa λ= {λ1, λ2, ..., λm}. A π sorozat azon leghosszabb részsorozatának elemszáma, amely felbomlik j darab növő részsorozat uniójára λ1 + λ2 + ... + λj.

Példa

A π=(2, 8, 3, 4, 1, 5, 7, 6, 10, 9) permutáció esetén: 

tπ=
134569
2710
8

Ezek szerint π.nek van egy 6-elemű és egy attól diszjunkt 3 elemből álló részsorozata. Lásd a vastagon szedett és az aláhúzással jelölt részsorozatot: (2, 8, 3, 4, 1, 5, 7, 6, 10, 9).

Permutációk fogyó részsorozatai A π permutációban a leghosszabb fogyó részsorozat hossza megegyezik a tπ tabló sorainak számával, azaz m-mel, ha t π típusa λ= {λ1, λ2, ..., λm}.
Erdős−Szekeres-lemma Ha az n elemű sorozatban a leghosszabb növő részsorozat hossza N, a leghosszabb fogyóé F, akkor N·Fn.

Ezt a már sokszor használt tablónk láthatóvá teszi, az egyenlőség is szemléletes: amikor tabló téglalap alakú.

Mi permutációkkal dolgoztunk, de nem nehéz kiterjeszteni az állításainkat általános sorozatokra (ahol lehet néhány ugyanolyan elem). Az így kapott tablók félig standard, vagy Young-tablók lesznek. A különbség csak annyi, hogy a sorokban az elemek nem szigorúan monoton nőnek, hanem helyenként egyenlő elemek is lehetnek., ugyanígy a leghosszabb növő sorozatokban is lehetnek egyenlő számok. A Robinson−Schensted-megfeleltetés kiterjeszthető a permutációkról a sorozatokra, n!-ról nn-re.

Ajánló Az Erdős−Szekeres-lemma egy másik bizonyítása: http://www.math.bme.hu/~biro/zh/node3.html
Kiemelt támogatónk 2006-ban:
Tigra Computer
Támogatóink 2003-ban:
Oktatási Minisztérium
Powered by:
Apache + Php + Mysql
Kapcsolat
hraskoa@fazekas.hu
Copyright © 2004-2010 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Served by pingvin.