Irodalomjegyzék
Matkönyv megjelenítő főoldal A keret és a linkek eltűntetése A fejlesztési adatok megjelenítése

A matkönyvek irodalomjegyzéke

[1]Bizám György és Herczeg János: Sokszínű logika. 2. kiadás, Budapest, 1985, Műszaki Könyvkiadó, ISBN 963 10 6016 0.
[2]Grätzer György: Elmesport egy esztendőre. Budapest, 1959, Gondolat Kiadó.
[3]Hajós György: Bevezetés a geometriába. 6. kiadás, Budapest, 1971, Tankönyvkiadó, ISBN 963 17 4736 0.
[4]Friedl Katalin - Recski András - Simonyi Gábor: Gráfelméleti feladatok. 1. kiadás, Budapest, 2006, Typotex, ISBN 963 9664 01 4.
[5]Császár Ákos: Valós analízis. ?. kiadás, Budapest, ?, Tankönyvkiadó, ISBN ?.
[6]Vigassy Lajos: Geometriai transzformációk. Budapest, 1963, Tankönyvkiadó.
[7]David Hilbert és Stefan Cohn-Vossen: Szemléletes geometria. 1982, Gondolat, ISBN 963 281 143 7.
[8]John Casey: A Sequel To The First Six Books Of The Elements Of Euclid. 3. kiadás, Dublin, 1885, Hodges and Figgis and Co., Grafton-St., Szabadon letölthető: http://www.gutenberg.org/etext/21076.
[9]Kiss György, Szőnyi Tamás: Véges geometriák. Polygon könyvtár sorozat, Szeged, 2001, Polygon.
[10]Beke Manó: Bevezetés a differenciál- és integrál-számításba. 4. kiadás, Budapest, 1967, Gondolat Kiadó.
[11]Pólya György, Szegő Gábor: Feladatok és tételek az analízis köréből I. Budapest, 1980, Tankönyvkiadó.
[12]W. Feller: Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásaiba. Budapest, 1978, Műszaki Könyvkiadó, ISBN 963 10 2070 3.
[13]B. L. van der Waerden: Egy tudomány ébredése. Budapest, 1977, Gondolat, ISBN 963 280 326 4.
[14]D. K. Fagyejev - I. Sz. Szominszkij: Felsőfokú algebrai példatár. Felsőfokú példatárak sorozat, 3 kiadás, Budapest, 2006, Typotex.
[15]Pálfy Sándor: Törheted a fejed! Budapest, 1974, TIT, Matematikai versenyfeladatok és fejtörők a Kis Matematikusok Baráti Körök részére.
[16]Sain Márton: Nincs királyi út! Budapest, 1986, Gondolat Kiadó, ISBN 963 281 704 4.
[17]Györfi László, Győri Sándor, Vajda István: Információ és kódelmélet. Budapest, 2000, Typotex, ISBN 963 9132 84 5.
[18]Szemjon Grigorjevics Gyingyikin: Történetek fizikusokról és matematikusokról. Budapest, 2003, Typotex, ISBN 963 9548 43 X.
[19]Richard Mankiewicz: A matematika históriája. Budapest, 2003, HVG kiadó Zrt, ISBN 9637525300.
[20]Sárközy András: Számelmélet példatár. Bolyai sorozat sorozat, Budapest, 1976, Műszaki Könyvkiadó, ISBN 963 10 0915 7.
[21]Sárközy András: Komplex számok példatár. Bolyai sorozat sorozat, Budapest, 1973, Műszaki Könyvkiadó.
[22]Reiman István: Geometriai feladatok megoldása a komplex számsíkon. Középiskolai szakköri füzetek sorozat, Budapest, 1957, Tankönyvkiadó.
[23]Faragó László és Forgó Péterné: Geometriai szerkesztések. Középiskolai szakköri füzetek sorozat, Budapest, 1954, Tankönyvkiadó.
[24]E. Fourrey: Curiosités Géométriques. 4. kiadás, Paris, 1938, Librairie Vuibert.
[25]Strohmayer János: Geometriai példatár IV. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar sorozat, 19. kiadás, Budapest, 1988, Tankönyvkiadó, Kézirat.
[26]Sárközy András és Surányi János: Számelmélet feladatgyűjtemény. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar sorozat, 6. kiadás, Budapest, 1978, Tankönyvkiadó, Kézirat.
[27]Gyapjas Ferenc: Csoportelmélet. Középiskolai szakköri füzetek sorozat, Budapest, 1974, Tankönyvkiadó.
[28]Martin Gardner: New Mathematical Diversions from Scientific American. Chicago and London, 1961, The University of Chicago Press, ISBN 0-226-28247-3.
[29]Andrásfai Béla: Versenymatek gyerekeknek. Budapest, 1988, Calibra kiadó, ISBN 963 7740 20 1.
[30]Andrásfai Béla: Gráfelmélet. Polygon könyvtár sorozat, Szeged, 1997, Polygon, kiadja a JATE Bolyai Intézet.
[31]Újvári István: Matekversenyre készülök. Budapest, 1992, Typotex, ISBN 963 7546 17 0.
[32]D. O. Sklarszkij, N. N. Csencov, I. M. Jaglom: Aritmetika és algebra. Válogatott feladatok és tételek az elemi matematika köréből sorozat, Budapest, 1979, Tankönyvkiadó, ISBN 963 17 3843 4. Újabban a Typotex kiadó is megjelentette.
[33]D. O. Sklarszkij - N. N. Csencov - I. M. Jaglom: Geometria I. (Planimetria). Válogatott feladatok és tételek az elemi matematika köréből sorozat, Budapest, 1972, Tankönyvkiadó, Újabban a Typotex kiadó is megjelentette.
[34]V. V. Prasolov: Síkgeometriai feladatok. A matematika szakkörök könyvtára, 15. kötet sorozat, Moszkva, 1986, Nauka, orosz: zadacsi po planimetrii.
[35]V. V. Prasolov: Síkgeometriai feladatok. A matematika szakkörök könyvtára, 16. kötet sorozat, Moszkva, 1986, Nauka, orosz: zadacsi po planimetrii.
[36]Pogáts Ferenc: Varga Tamás matematika versenyek. Budapest, 1995, Typotex, ISBN 963 7546 58 8.
[37]Pogáts Ferenc: Varga Tamás matematika versenyek II. Budapest, 1997, Typotex, ISBN 963 7546 84 7.
[38]Pogáts Ferenc és Fazakas Tünde: Varga Tamás matematika versenyek III. Budapest, 2003, Typotex, ISBN 963 9326 80 1.
[39]Bergengóc példatár. Budapest, 1999, Typotex, ISBN 963 9132 31 4.
[40]Bergengóc példatár 2. Budapest, 2001, Typotex, ISBN 963 9326 10 0.
[41]J. I. Ignatyev: A találékonyság birodalmában. Általános Iskolai szakköri füzet sorozat, Budapest, 1982, Tankönyvkiadó, ISBN 963 17 6631 4.
[42]Breznai Gyula: Pitagorasz tétele. Általános Iskolai szakköri füzet sorozat, 2. kiadás, Budapest, 1972, Tankönyvkiadó.
[43]Gombos Éva és Somogyi László: Matematika határok nélkül. Budapest, 1997, Scolar Kiadó, ISBN 963 85341 7 6.
[44]A ,,Matematika határok nélkül" weblapja. URL http://berzsenyi.tvnet.hu/ kulcsar/. Készíti és fenntartja Dr. Ökördi Péterné, a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanára.
[45]John Canny's Home Page. URL http://www.cs.berkeley.edu/ jfc/cs174/lecs/. A Berkeley Egyetem professzorának weboldala.
[46]Kosztolányi József, Mike János és Vincze István: Érdekes matematikai feladatok. Szeged, 1992, Mozaik Oktatási Stúdió, ISBN 963 7679 19 7.
[47]N. J. Vilenkin: Kombinatorika. Budapest, 1987, Műszaki Könyvkiadó, ISBN 963 10 6836 6.
[48]Kosztolányi József, Makay Géza, Pintér Klára és Pintér Lajos: Matematika problémakalauz I. Szeged, 1999, Polygon.
[49]Faragó László: Matematikai szakköri feladatgyűjtemény. Középiskolai szakköri füzetek sorozat, Budapest, 1963, Tankönyvkiadó.
[50]Horvay Katalin és Reiman István: Geometriai feladatok gyűjteménye I. 33. kiadás, Budapest, 2004, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt, ISBN 963 19 4795 5.
[51]Harsányi Zsuzsa: A pénz körül forog a világ. Budapest, 1993, Typotex, ISBN 963 7546 30 8.
[52]Róka Sándor: 2000 feladat az elemi matematika köréből. Budapest, 1999, Typotex, ISBN 963 9132 50 0.
[53]Róka Sándor: Szakköri feladatok matematikából. Debrecen, 1996, Tóth Könyvkereskedés, ISBN 963 9029 28 9.
[54]Lukács Ottó és Scharnitzky Viktor: Érdekes matematikai gyakorló feladatok VII. 1994, Typotex, ISBN 963 7546 50 2.
[55]Pálfalvi Józsefné: Barátkozzunk a számokkal! Budapest, 1990, Tankönyvkiadó, ISBN 963 18 2096 3. Újabb kiadás: Typotex.
[56]Reiman István: Fejezetek az elemi geometriából. Budapest, 1987, Tankönyvkiadó, ISBN 963 18 0257 4. Újabb kiadás: Typotex.
[57]Pósa Lajos: Algebra. A normál gimnáziumok 1. évfolyama számára.
[58]Faragó Gergely: Nyelvi játékok. Gyűjtés.
[59]Varga Tamás: Osztójáték. 1975, Tankönyvkiadó, Budapest, 161-178. oldal, ISBN 963 17 1047 5.
[60]A. Zvonkin: Az analízis segít az algebrának. Iskola a Kvantban sorozat, 4/94. kötet. kötet, 1994, Bjuro Kvantum, 64-70. oldal.
[61]M. Balk és Ju. Lomakin: Egyenlőtlenségek bizonyatása deriválással. Iskola a Kvantban sorozat, 4/94. kötet. kötet, 1994, Bjuro Kvantum, 71-75. oldal.
[62]Pósa Lajos: Vegyes feladatok 1. Calibra könyvek sorozat, Budapest, 1998, Műszaki Könyvkiadó, ISBN 963 16 2228 2. Matematika-módszertani kutatócsoport.
[63]Gábos Adél és Halmos Mária: Számelmélet munkafüzet I. osztály. Budapest, 1991, Calibra kiadó, Matematika-módszertani kutatócsoport.
[64]Gábos Adél: Halmazok, sorozatok és sorok. Budapest, 1982, OPI sokszorosító.
[65]Gábos Adél és Halmos Mária: Algebra 1. Budapest, 2000, Műszaki Könyvkiadó, ISBN 963 16 2612 8. Matematika-módszertani kutatócsoport, Pósa Lajos Algebra kéziratának és tanári véleményének felhasználásával.
[66]Nemetz Tibor: Valószínűségszámítás. Speciális matematika-tankönyvek sorozat sorozat, Budapest, 1998 ???, Typotex, ISBN 963 9132 27 6.
[67]Nemetz Tibor és Wintsche Gergely: Valószínűségszámítás és statisztika mindenkinek. Polygon könyvtár sorozat sorozat, Szeged, 1999, Polygon.
[68]Lovász László, Pelikán József, Vesztergombi Katalin: Kombinatorika - az általános és középiskolai matematika szakkörök számára. Tinitudomány sorozat, 2004?, Typotex, ISBN 963 9326 88 7. URL http://www.typotex.hu/book/m_0086.htm.
[69]Kosztolányi József, Mike János, Kozmáné Jakab Ágnes, Dr Szederkényi Antalné, Vincze István: Összefoglaló feladatgyűjtemény 10-14 éveseknek. 10. kiadás, Szeged, 2004, Mozaik Oktatási Stúdió, ISBN 963 697 100 5.
[70]Bartha Gábor, Bogdán Zoltán, Csúri József, Duró Lajosné, Gyapjas Ferencné, Kántor Sándorné és Pintér Lajosné: Matematika feladatgyűjtemény I. 12. kiadás, Budapest, 1998, Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 963 18 8911 4. A ,,Sárga könyv".
[71]Gerőcs László, Orosz Gyula, Paróczay József, Szászné Simon Judit: Matematika, Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény. 1. kiadás, Budapest, 2005, Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 963 19 4213 9.
[72]Sokan pótlandó: Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából. Budapest, 1990, Tankönyvkiadó, ISBN pótlandó.
[73]Dr Mosonyi Kálmán: Matematikai játékok. Általános iskolai szakköri füzet sorozat, Budapest, 1977, Tankönyvkiadó.
[74]Jean-Claude Baillif: Logikai sziporkák. Budapest, 1989, Gondolat, ISBN 963 282 213 7.
[75]Lánczos Kornél: Számok mindenütt. Budapest, 1972, Gondolat.
[76]Matematikai érdekességek. Budapest, 1969, Gondolat.
[77]George E. Andrews: Number theory. New York, 1994, Dover Publications Inc..
[78]Matematikai mozaik. Budapest, 1999, Typotex kiadó, Budapest, A Matematikai érdekességek kibővített változata. Szabadon elérhető ebook-ként a http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b123/index.html címen.
[79]Új matematikai mozaik. Budapest, 2002, Typotex kiadó, Budapest, ISBN 963 9326 41 0. Szabadon elérhető ebook-ként a http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b124/index.html címen.
[80]Kvant feladatgyűjtemény. 1997, Bjuro Kvantum, ISBN 5 85843 002 3. A Kvant feladatai 1970-től 1980-ig.
[81]Kvant feladatgyűjtemény. 1997, Bjuro Kvantum, ISBN 5 85843 004 X. A Kvant feladatai 1981-től 1994-ig.
[82]Matematika 6-8, Kvant kis iskolások részére. A Kvant újság melléklete sorozat, 1998, Bjuro Kvantum, ISBN 5 85843 011 2. URL http://matek.fazekas.hu/portal/feladatbank/gyujtemenyek/Kvant/Kvant.htm. A Kvant folyóiratban a 6-8-osoknak kitűzött versenyfeladatok 1990-től 1997-ig. A jelölt url-en magyar fordításban olvashatók a példák, és megoldásaik.
[83]N. B. Vasziljev, V. L. Gutenmacher, Zs. M, Rabbot, A. L. Toom: Levelezős matematikai versenyek. 2. kiadás, Moszkva, 1987, Nauka.
[84]Nemzetközi Matematikai Olimpiák. Bibliotecska Matematicseszkovo kruzska, vüpuszk 17 sorozat, Moszkva, 1987, Nauka.
[85]Török Judit: A Fibonacci-sorozat. Középiskolai szakköri füzetek sorozat, Budapest, 1984, Tankönyvkiadó, ISBN 963 17 7222 5.
[86]Élő matematika. 3. kiadás, Budapest, 1975, Tankönyvkiadó, Tanulmányok.
[87]Jevgenyij Jakovlevics Gik: Sakk és matematika. Budapest, 1989, Gondolat, ISBN 963 282 136 X.
[88]Majoros Mária és Orosz Gyula: Tehetséggondozás matematikából. 4034 Debrecen, Huszár Gál u. 31-33., Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft, ISBN 963 9081 42 6. Általános iskolások számára.
[89]Szász Pál: A differenciál- és integrálszámítás elemei I. Budapest, 2000, Typotex Kiadó, ISBN 963 9132 748.
[90]Ja. I. Perelman: Matematikai történetek és rejtvények. Budapest, 1979, Gondolat, ISBN 963 280 825 8.
[91]Ja. I. Perelman: Szórakoztató algebra. III. átdolgozott, bővített kiadás, Budapest, 1975, Gondolat, ISBN 963 280 214 4.
[92]Gyapjas Ferenc és Reiman István: Elemi matematikai feladatgyűjtemény. ELTE egyetemi jegyzet sorozat, Budapest, 1965??, Tankönyvkiadó.
[93]Elemi matematika (Geometriai transzformációk). ELTE egyetemi jegyzet sorozat, 17. kiadás, Budapest, 1992, Tankönyvkiadó.
[94]Matematikai versenyfeladatok gyűjteménye (1947-1970). Budapest, 1974, Tankönyvkiadó, ISBN 963 17 0091 7.
[95]Péter Rózsa: Játék a végtelennel. 7. kiadás, Budapest, 1999, Typotex, ISBN 963 9548 37 5.
[96]Sz. N. Olehnyik, J. V. Nyeszterenko, M. K. Potapov: Régi szórakoztató feladatok. Budapest, 1990, Műszaki Könyvkiadó.
[97]Fried Ervin: Oszthatóság és számrendszerek. Általános iskolai szakköri füzet sorozat, 5. kiadás, Budapest, 1982, Tankönyvkiadó, ISBN 963 17 6224 6.
[98]Imrecze Zoltánné, Reiman István, Urbán János: Fejtörő feladatok felsősöknek. 3. átdolgozott kiadás, H-5310, Kisújszállás, Mikes utca 14., 1999, Szalay Könyvkiadó, ISBN .
[99]Simon Singh: Kódkönyv. 2001, Park Könyvkiadó, A rejtjelezés és rejtjelfejtés története.
[100]Dr. Szalay Mihály: Számelmélet. A speciális matematika osztályok számára sorozat, Budapest, 1991, Tankönyvkiadó, Újabb kiadás a Typotex Kiadónál.
[101]I. V. Proszkurjakov: Szbornyik zadacs po linyejnoj algebre. A speciális matematika osztályok számára sorozat, 7. kiadás, Moszkva, 1984, Nauka.
[102]Pálfalvy Józsefné: Matematika didaktikusan. Budapest, 2000, Typotex, Szabadon elérhető a http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b122/ weboldalról.
[103]Johannes Lehmann: Furfangos matematika. Budapest, 1976, Gondolat Könyvkiadó.
[104]Denkinger Géza és Gyurkó Lajos: Matematikai analízis feladatgyűjtemény. Budapest, 1978, Tankönyvkiadó.
[105]B. A. Korgyemszkij: Matematika fejtörők. Budapest, 1972, Gondolat Könyvkiadó.
[106]Róka Sándor: KMBK Munkafüzet 7. évfolyam. Nyíregyháza??, ????, ??.
[107]Mathworld. A Wolfram Research és a National Science Foundation támogatásával műküdő portál, URL http://mathworld.wolfram.com. Készíti és fenntartja Eric Weisstein és világ matematikusi közössége.
[108]Rubóczky György közlése.
[109]Szászné Simon Judit közlése.
[110]Gáspár Merse Előd: Az origami matemetikája. Előadás a Főv. Fazekas Gimnáziumban, 2006. 05. 29-én.
[111]Kovács Csongorné (Mara) és Szeredi Éva közlése.
[112]Arany Dániel Matematika Verseny.
[113]Pósa Lajos közlése.
[114]Surányi László: Gráfelmélet. URL http://home.fazekas.hu/ lsuranyi/Grafok/bevezeto.htm.
[115]Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok. A Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat folyóirata, URL http://www.komal.hu.
[116]A Kömal digitális archívuma. A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok archívuma a Sulineten, URL http://www.sulinet.hu/komal/.
[117]Kvant, fizikai és matematikai tudományos népszerűsítő folyóirat. A Szovjet, majd az Orosz Tudományos Akadémia és a Pedagógiai Tudományok Akadémiájának lapja, URL http://kvant.mirror0.mccme.ru/.
[118]Kalmár László Matematikaverseny. a Kis Matematikus Baráti Körök versenye, URL http://matek.fazekas.hu/portal/feladatbank/adatbazis/Kalmar_Laszlo_verseny.html.
[119]Varga Tamás Matematikai Verseny. URL http://matek.fazekas.hu/portal/feladatbank/adatbazis/Varga_Tamas_verseny.html.
[120]Városok Viadala Matematikai Verseny. URL http://matek.fazekas.hu/portal/feladatbank/gyujtemenyek/vv/vv.html.
[121]Kürschák József Matematikai Verseny. URL http://matek.fazekas.hu/portal/feladatbank/adatbazis/Kurschak_Jozsef_verseny.html.
[122]A Polydron cég weblapja. URL http://www.polydron.co.uk/.
[123]A GeoGebra dinamikus geometriai szerkesztőprogram honlapja. URL www.geogebra.org/.
[124]Lewis Carroll.
[125]Pólya György.
[126]Pataki János.
[127]Kornis Kristóf diák. Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium.
[128]Tomon István diák. Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium.
[129]Tossenberger Tamás. Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium.
[130]Bóra Eszter diák. Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium.
[131]Balogh Máté diák. Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium.
[132]Sára Tamás diák. Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium.
[133]Szabó Dávid diák. Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium.
[134]Prőhle Zsófia diák. Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium.
[135]Kalló Bernát diák. Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium.
[136]Grósz Dániel diák. Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium.
[137]Danka Miklós diák. Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium.
[138]Bartha Zsolt diák. Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium.
[139]Farkas Márton diák. Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium.
[140]Nagy János diák. Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium.
[141]Csernák Tamás diák. Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium.
[142]Miklós Szilárd. Javaslatok a Kömalba, Herceghalom.
[143]Sagmeister Dávid. Veszprém.
[144]Hubai Tamás diák. Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium.
[145]Homonnai Bálint diák. Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium.
[146]Hejny Milan. Nagy Károly Egyetem, Prága, milan.hejny@pedf.cuni.cz.
[147]Catherine A. Gorini: Using Clock Arithmetic to Send Secret Messages. (1996) February. kötet. kötet, Mathematical Association of America, magyar fordításban lásd a http://matek.fazekas.hu/portal/kutatomunkak/codes/codesm.html weboldalon.
[148]Edvards, M. D.: A proof of Heron 's Formula. (2007) XII.. kötet. kötet, Mathematical Association of America.
[149]Pataki János: Az algebra és a geometria házassága. (2003/dec/12) LVIII/50. kötet. kötet, Mathematical Association of America, A Diákoldal melléklet XLIV-XLVII oldalain, XIII. évf. 6. szám.
[150]Surányi László: A háromszög kevésbé ismert nevezetes pontjairól I. és II.. (1984) 7. és 8/9.. kötet. kötet, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, A http://db.komal.hu/scan/1984/10/, http://db.komal.hu/scan/1984/11/ könyvtárakból letölthető a két cikk, idővel elérhető lesz a Kömal elektronikus archívumában.
[151]Freud Róbert: Prímszámok - ősi problémák, új eredmények. URL http://matek.fazekas.hu/portal/eloadas/2005/eloadas_2005_11_22_freud.html. Előadás 2005. november 22-én a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban.
[152]Stipsicz András: Csomók és invariánsaik. URL http://matek.fazekas.hu/portal/eloadas/2005/eloadas_2006_01_24_stipsicz.html. Előadás 2006. január 24-én a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban.
[153]Juhász Máté Lehel: A trinomiális együtthatókról. (2001) URL http://matek.fazekas.hu/portal/kutatomunkak/trinom/trinom.html.
[154]Konfár László: A főnix-számokról még egyszer. (1996) Olvasható a http://www.sulinet.hu/tart/cikk/ag/0/18475/1 weboldalon.
[155]B. Martinov: A Van-der-Waerden függvény maximumáról. (1982) 6. kötet. kötet, Izdatyelsztvo NAUKA, Olvasható a
http://kvant.mirror1.mccme.ru/1982/06/o_maksimumah_funkcii_van-der-.htm weboldalon.
[156]H. S. M. Coxeter - S. L. Greitzer: Az újra felfedezett geometria. 1977, Gondolat könyvkiadó, angolul: Geometry Revisited.
[157]Erin K. Frye, Peter L. Glidden: Illustrating Mathematical Connections: A Geometric Proof of Euler's Theorem. (1996) 1. kötet. kötet, 62-65. oldal, Magyarul olvasható a
http://matek.fazekas.hu/portal/kutatomunkak/euler/euler.pdf weboldalon.
[158]Surányi László: Játékok, algoritmusok. 1996, gépelt jegyzet.
[159]Donald E. Knuth: A számítógép-programozás művészete. Alapvető algoritmusok. 2 kiadás, 1994, Műszaki Könyvkiadó, ISBN 963 10 7156 1.
[160]Donald E. Knuth: A számítógép-programozás művészete. Szeminumerikus algoritmusok. 1 kiadás, 1987, Műszaki Könyvkiadó, ISBN 963 10 7119 7.
[161]Gács Péter és Lovász László: Algoritmusok. 2. kiadás, Budapest, 1987, Tankönyvkiadó, ISBN 963 18 0334 1.
[162]Közös nevezőnk a matematika. Budapest, 2002, KÁOKSZI, Fazekas, Lauder, Előadások, foglalkozások a 2002. évi kőszegi matematikai tehetséggondozó és tanártovábbképző táborban.
[163]Orosz Gyula: Algoritmusok. Közös nevezőnk a matematika, 2002, 139-156. oldal.
[164]Matematika szakkörök - Geometria I. Kiegészítések a Kvant folyóirathoz sorozat, Moszkva, 1998, Bjuro Kvantum.
[165]Sarigin: A szögfelező körül. Matematika szakkörök - Geometria I., 1998, 53-60. oldal.
[166]E. M. Andrejev: Gömbbe-nemírható poliéderek. (1970) 8. kötet. kötet, URL http://kvant.mccme.ru/1970/08/nevpisyvaemye_mnogogranniki.htm.
[167]E. G. Gotman: Geometriai transzformációk II.: hasonlóságok. (1989) 3. kötet. kötet, 52-55. oldal, URL http://kvant.mirror1.mccme.ru/1989/03/geometricheskie_preobrazovaniy.htm.
[168]N. H. Agahanov, I. I. Bogdanov, P. A. Kozsevnyikov, O. K. Podlipszkij, D. A. Teresin: Összoroszországi matematikai diákolimpiák 1993-2006, feladatok és megoldások. Moszkva, 2007, Izdatyelsztvo MCNMO, ISBN 978 5 94057 262 6. (Vszerosszijszkie olimpiadü skolnyikov po matematike).
[169]Radmila Bulajich Manfrino, José Antonio Gómez Ortega, Rogelio Valdez Delgado: Inequalities. México, 2006, Cuadernos de Olimpiadas de matemáticas.
[170]Faragó László: Matematikai szakköri feladatgyűjtemény. Középiskolai szakköri füzetek sorozat, Budapest, 1963, Tankönyvkiadó.
[171]Matektábor 2008, Feladatok és megoldások. URL http://matek.fazekas.hu/portal/feladatbank/egyeb/Haziversenyek/Faztabor/2008/. A válogatott feladatok megoldásai.
[172]Az M. C. Escher Company weboldala. URL http://www.mcescher.com/.
[173]Erdős Pál és Surányi János: Válogatott fejezetek a számelméletből. 2. átdolgozott kiadás, Szeged, 2004, Polygon, ISSN 1218-4071.
[174]Surányi János: Matematikai versenytételek III. rész. 1. kiadás, Budapest, 1992, Tankönyvkiadó, ISBN 963 18 4406 4.
[175]Surányi László: Algoritmusok a középiskolában: a mohó algoritmus. Szeged, 1998, Mozaik Oktatási Stúdió.
[176]Hajós György-Neukomm Gyula-Surányi János: Matematikia versenytételek, II. rész. 1986-os, Surányi János által átdolgozott kiadás, Budapest, 1986, Tankönyvkiadó, ISBN 963 17 4736 0.
[177]Hajós György-Neukomm Gyula-Surányi János: Matematikia versenytételek, I. rész. 1987-es, Surányi János által átdolgozott kiadás, Budapest, 1986, Tankönyvkiadó, ISBN 963 18 0426 7 összkiadás.
[178]Freud Róbert, Gyarmati Edit: Számelmélet. Budapest, 2006, Nemzeti Tankönyvkiadó.
[179]Andreas Speiser: Die geistige Arbeit. 1. kiadás, Basel, 1955, Birkhäuser AG.
[180]Hajnal András: Gráfelmélet - a speciális matematikatagozatok számára írt tankönyv III. kötetének egy fejezete. 2. kiadás, Budapest, 1973, Tankönyvkiadó.
[181]Elekes György: Véges matematika - egyetemi jegyzet. 1. kiadás, Budapest, 2002, ELTE.
[182]Elekes György: Kombinatorika feladatok - egyetemi jegyzet. 1. kiadás, Budapest, 1992, ELTE.
[183]Reiman István: Nemzetközi Matematikia Diákolimpiák 1959-1994. 1. kiadás, Budapest, 1998, Typotex, ISBN 963 7546 76 6.
[184]Dobos Sándor: Olimpiai válogatóversenyek 2001-2005. Budapest, 2005, nincs feltüntetve - Bolyai János Matematikai Társulat.
[185]Kubatov Antal: Ptolemaios-tétel, Casey-tétel, feladatok. (2004) Olvasható a
http://matek.fazekas.hu/portal/tanitasianyagok/Kubatov_Antal/PtolemaiosCasey/ weboldalon.
[186]Fried Ervin - Lánczi Ivánné - Surányi János: ,,Ki miben tudós?". Budapest, 1968, Tankönyvkiadó.
[187]E. Barbeau - M. Klamkin - W. Moser: 1001 Problems in High School Mathematics. Preliminary Version kiadás, nincs jelölve, Canadian Mathematical Society.
[188]Bakos Tibor - Lackovich Miklós - Reiman István - Surányi János - Urbán János: Középiskolai matematikai versenyek 1977-1979. Budapest, 1981, Tankönyvkiadó, ISBN 963 17 5758 7.
[189]Jaglom - Boltyanszkij: Konvex alakzatok. Budapest, é.n., Bolyai János Matematikai Társulat, fordította Deák Péter, lekt. Márki László, szerk. Szikszai József.
[190]Boltyanszkij - Grohberg: Alakzatok felbontása kisebb alakzatokra. Budapest, 1976, Tankönyvkiadó, ISBN 963 17 1842 5. fordította Hódi Endre.
[191]Orosz Gyula: Valószínűségszámítási érdekességek. (2004) Olvasható a
http://matek.fazekas.hu/portal/tanitasianyagok/Orosz_Gyula/Val/val.html weboldalon.
[192]Orosz Gyula: Markov-láncok. (2008) Olvasható a
http://matek.fazekas.hu/portal/tanitasianyagok/Orosz_Gyula/Mar/markov.html weboldalon.
[193]Csatár Katalin - Harró Ágota - Hegyi Györgyné - Lövey Éva - Morvai Éva - Széplaki Györgyné - Ratkó Éva: Valószínűségszámítás feladatok kezdőknek. (2003?) Olvasható a
http://www.komal.hu/cikkek/valszam/valszam.h.shtml weboldalon.
[194]Számadó László: A statisztika alapjai. (2003?) Olvasható a
http://www.komal.hu/cikkek/statszaml/statisztika.h.shtml weboldalon.
[195]Solt György: Valószínűségszámítás példatár. Bolyai sorozat sorozat, Budapest, 2000, Műszaki Könyvkiadó Kft, ISBN 978 963 1630374.
[196]Frederick Mosteller: 50 különleges valószínűségszámítási feladat megoldásokkal. Moszkva, 1971, Izdatyelsztvo Nauka, ISBN 978 5 94057 262 6. (az eredeti kiadás angol: Fifty challenging problems in probability with solutions, Courier Dover Publications, http://books.google.com/books?id=QiuqPejnweEC).
[197]Székely J. Gábor: Paradoxonok a véletlen matematikájában. 2. átdolgozott kiadás kiadás, Budapest, 2004, Typotex, ISBN 978 963 2790 89 3. http://books.google.com/books/?id=0So4I9CIVW0C.
[198]Bognár Jánosné, Nemetz Tibor, Tusnády Gábor: Ismerkedés a véletlennel. Középiskolai szakköri füzetek sorozat, Budapest, 1980, Tankönyvkiadó, ISBN 963 17 4813 8.
[199]Bárd Ágnes, Frigyesi Miklós, Lukács Judit, Major Éva, Székely Péter, Dr. Vancsó Ödön: Készüljünk az érettségire matematikából emelt szinten. Budapest, 2005, Műszaki Könyvkiadó Kft., ISBN 963 1627888.
[200]Hraskó András: Poncelet-type Problems, an Elementary Approach. (2000) 2. kötet. kötet, 45-62. oldal.
[201]Csan Kuang: Ha a tömegek területet jelölnek. (1984) 8. kötet. kötet, 35-38. oldal.
[202]M. B. Balk, V. G. Boltyánszkij: Geometria massz. 1987, Bibliotyecska Kvant.
[203]Reiman István: Geometria és határterületei. 2001, Szalay Könyvkiadó, ISBN 9632370120.
[204]Dan Kalman: An Elementary Proof of Marden's Theorem. (2008) 115. kötet. kötet, 330-338. oldal.
[205]Felkészítés általános és középiskolai kistérségi matematikai tehetséggondozásra. Nagykanizsa, 2012, Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány, Előadások, foglalkozások a 2012. okt. 17-20. közötti nagykanizsai továbbképzésen. Szabadon elérhet?: http://matek.fazekas.hu/portal/tanitasianyagok/zalamat/2012/.
[206]Kiss Géza: Geometriai feladatok megoldása a komplex számsíkon. Felkészítés általános és középiskolai kistérségi matematikai tehetséggondozásra, 2012, 149-165. oldal, http://matek.fazekas.hu/portal/tanitasianyagok/zalamat/2012/12_konyv.pdf.
[207]Miles Dillon Edwards: A proof of Heron's Formula. (2007) 10. kötet. kötet, 987. oldal.