Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Látogatók

Összes:
6 045 743

Mai:
4 538

Honlapok

SULINET Matematika

Oktatási Hivatal

Versenyvizsga portál
banvv

Matematika Portálok

Berzsenyi Dániel Gimnázium

berzsenyi

Óbudai Árpád Gimnázium
arpad

 

Szent István Gimnázium

sztistvan

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
vpg

A 2022/2023-es tanévben meghirdetett minikurzusok

1. Salakmotoros versenyek
Dobos Sándor
2022. október 4. (kedd) 1600 - 1830
2022. október 5. (szerda) 1600 - 1830
Minikurzus típusa: Online
Regisztráció: Már lezajlott a minikurzus.

Az "Új Matematikai Mozaik" c. könyv első fejezetéből ismertem meg a salakmotoros versenyeket, illetve a szervezésükből adódó érdekes matematikai problémákat. A minikurzus anyagának középpontjában ez áll majd. Bemutatom, hogy egy lehetséges tanórai feldolgozás során miként lehet bevezetni, illetve továbbgondolni a témát. Külön szépsége a dolognak, hogy kombinatorikus, véges geometriai, algebrai vonatkozásai is vannak. A kiinduló alapprobléma: salakmotoros versenyt szeretnénk szervezni n versenyzőnek úgy, hogy a pályán egy futamban 4-en férnek el és a futamok végeztével mindenki mindenkivel pont egyszer motorozzon közös futamban.
2. Matematikai játékok a tankönyvekben és azokon kívül
Orosz Gyula
2022. november 12. (szombat) 900 - 1400
Minikurzus típusa: Jelenléti
Regisztráció: Már lezajlott a minikurzus.

Az új kerettantervben hangsúlyozottan szerepelnek az egy- és kétszemélyes matematikai játékok. A minikurzusra összegyűjtöttük a kerettantervi játékutalásokat, valamint a tankönyvek példái és kitűzött feladatai között található készemélyes játékokat. A foglalkozás első felében ezek elemzését végezzük el, és további általánosítási lehetőségeket keresünk. A kurzus második részben egyes tananyagelemekhez "gyártunk" kétszemélyes játékokat, és egyfajta ötlebörzét tartunk: kinek milyen javaslata, ötlete van a témához, mit tanulhatunk egymástól
3. A Pell egyenlet (spec. matos)
Fazakas Tünde
2022. december 6. (kedd) 1600 - 1830
2022. december 7. (szerda) 1600 - 1830
Minikurzus típusa: Online
Regisztráció: Már lezajlott a minikurzus.

A matematika különböző területeinek találkozása mindig új, érdekes eredményekhez vezetett. Már hetedik osztálytól kezdve igyekszünk ezt kicsiben bemutatni. Algebra és geometria, geometria és számelmélet kapcsolatánakillusztrálása után bevezetést láthatunk a rácsgeometriába. Rácsgeometria segítségével bizonyítjuk irracionális számok approximációját, amely a Pell-egyenlet megoldásának alapja. A Pell-egyenletet d=2 és 3 esetben bizonyítjuk, az általános eset főbb lépéseit járjuk végig. Elsősorban tagozaton tanítóknak ajánljuk a kurzust, egyes részek szakkörön is hasznosíthatók.
4. Rekurzív sorozatok
Szoldatics József
2023. január 10. (kedd) 1700 - 1830
2023. január 11. (szerda) 1600 - 1830
Minikurzus típusa: Online
Regisztráció: Már lezajlott a minikurzus.

Kedden megismerkedünk a rekurzív sorozatok elméletével, megoldási módszereivel: teleszkópikus összeg, teleszkópikus szorzat,új sorozat bevezetése, ... (és persze a vegyük észre módszer).
Szerdán viszont a "mindent bele" módszer az irányadó, feladat feladat hátán a kedden megismert módszerek felhasználásával.
5. Geometriai problémák
Kiss Géza
2023. február 7. (kedd) 1600 - 1830
2023. február 8. (szerda) 1600 - 1830
Minikurzus típusa: Online
Regisztráció: Már lezajlott a minikurzus.

A geometria egyre kisebb arányt képvisel a középiskolai tananyagban. A problémamegoldási képesség fejlesztésében, a "szép" matematikai problémák motivációs lehetőségeiben betöltött szerepét nem lehet vitatni. A versenyeken indulók sikeressége is sokszor azon múlik mennyire mozognak otthonosan a geometriai feladatok megoldásban. Ez az a terület ahová kirándulva biztosan sok-sok érdekes ténnyel és módszerrel ismerkedhetünk meg. Ezek közül most a háromszög-geometria területén szeretnék néhány ismert és kevéssé ismert, az órán és a szakkörön is kényelmesen tárgyalható témát, tételt, feladatcsokrot bemutatni. A feladatsort a regisztrációt követően a részvevők megkapják.
6. Síkgeometria térből nézve
Kocsis Szilveszter
2023. március 4. (szombat) 900 - 1400
Minikurzus típusa: Jelenléti
Regisztráció: Már lezajlott a minikurzus.

A sík- és térgeometria egymásnak megfelelő alakzatainak, mint például a négyzetnek a kocka, körnek a gömb,háromszögnek a tetraéder stb. sok hasonló tulajdonsága van. Ezeket a hasonló tulajdonságokat hasonló tételekbenrögzíthetjük, valamint hasonló feladatokat készíthetünk belőlük. Ilyen analóg feladatok készítéséről, tételekrőlés kutatási lehetőségekről fog szólni ez a minikurzus.
7. Eszközhasználat a felfedeztetés szolgálatában felsős órákon
Pereczes Marianna, Jakucs Erika
2023. március 18. (szombat) 900 - 1400
Minikurzus típusa: Jelenléti
Regisztráció: Már lezajlott a minikurzus.

A felső tagozatos tananyag tetszőleges témakörei kerülnek terítékre. Középpontban az eszközhasználat és a felfedezés öröme.

 

fm2 200

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

HivatalosHonlap Matkonyv InformatikaPortal KemiaPortal  
FizikaPortal KulturtortenetiEnciklopedia AlsosPortal TortenelemFilozofia
BiologiaPortal BiologiaPortal MagyarPortal MagyarPortal
  BiologiaPortal MagyarPortal  

QR kód

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

QR

 

 

 

Bejelentkezés cikkíróknak