Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Látogatók

Összes:
5 996 556

Mai:
493

Honlapok

SULINET Matematika

Oktatási Hivatal

Versenyvizsga portál
banvv

Matematika Portálok

Berzsenyi Dániel Gimnázium

berzsenyi

Óbudai Árpád Gimnázium
arpad

 

Szent István Gimnázium

sztistvan

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
vpg

fb kereses

Matematika érettségi (Érettségi)

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: mmk_201505_1r
 
Találatok száma: 12 (listázott találatok: 1 ... 12)

1. találat: Matematika középszintű érettségi, 2015. május, I. rész, 1. feladat
Témakör: *Algebra (szorzattá alakítás, algebrai tört)   (Azonosító: mmk_201505_1r01f )

Egyszerűsítse az $\dfrac{a^3+a^2}{a+1}$ törtet, ha $a\neq -1$.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: Matematika középszintű érettségi, 2015. május, I. rész, 2. feladat
Témakör: *Számelmélet (oszthatóság, oszthatósági szabály)   (Azonosító: mmk_201505_1r02f )

Milyen számjegy állhat az X helyén, ha a négyjegyű $\overline{361X}$ szám 6-tal osztható?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: Matematika középszintű érettségi, 2015. május, I. rész, 3. feladat
Témakör: *Logika (negáció)   (Azonosító: mmk_201505_1r03f )

„Minden szekrény barna.” Válassza ki az alábbiak közül annak a mondatnak a betűjelét, amelyik tagadása a fenti kijelentésnek!

A) Van olyan szekrény, amelyik nem barna.

B) Nincs barna szekrény.

C) Van olyan szekrény, amelyik barna.

D) Pontosan egy szekrény barna.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: Matematika középszintű érettségi, 2015. május, I. rész, 4. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: mmk_201505_1r04f )

Az $x^2+bx-10=0$ másodfokú egyenlet diszkriminánsa 49. Számítsa ki b értékét! Számítását részletezze!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
5. találat: Matematika középszintű érettségi, 2015. május, I. rész, 5. feladat
Témakör: *Geometria ( logika, térgeometria)   (Azonosító: mmk_201505_1r05f )

Adja meg az alábbi állítások logikai értékét (igaz vagy hamis)!

A) Minden paralelogramma tengelyesen szimmetrikus négyszög.

B) A kocka testátlója $ 45^\circ$-os szöget zár be az alaplappal.

C) A szabályos tizenhétszögben az egyik csúcsból kiinduló összes átló a tizenhétszöget 15 háromszögre bontja.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
6. találat: Matematika középszintű érettségi, 2015. május, I. rész, 6. feladat
Témakör: *Függvények (szélsőérték)   (Azonosító: mmk_201505_1r06f )

Adja meg a valós számok halmazán értelmezett $x \mapsto (x-2)^2$  függvény minimumának helyét és értékét!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
7. találat: Matematika középszintű érettségi, 2015. május, I. rész, 7. feladat
Témakör: *Statisztika   (Azonosító: mmk_201505_1r07f )

Egy mérőállomáson az egyik év júliusának tizenhárom egymást követő napján az alábbi csapadékértékeket mérték (milliméterben): 2; 26; 8; 1; 6; 1; 21; 10; 22; 49; 5; 25; 9. Adja meg az adatsor terjedelmét és mediánját!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
8. találat: Matematika középszintű érettségi, 2015. május, I. rész, 8. feladat
Témakör: *Kombinatorika ( gráfok)   (Azonosító: mmk_201505_1r08f )

Rajzoljon olyan hatpontú gráfot, amelyben a pontok fokszáma: 0; 1; 2; 2; 3; 4.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
9. találat: Matematika középszintű érettségi, 2015. május, I. rész, 9. feladat
Témakör: *Algebra ( mértani sorozat)   (Azonosító: mmk_201505_1r09f )

Egy bomlási folyamatban a radioaktív részecskék száma kezdetben $ 6 \cdot 10^{23}$, amely érték percenként az előző érték századrészére csökken. Számítsa ki a radioaktív részecskék számát 10 perc elteltével!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
10. találat: Matematika középszintű érettségi, 2015. május, I. rész, 10. feladat
Témakör: *koordinátageometria   (Azonosító: mmk_201505_1r10f )

Egy kör egyenlete: $(x+3)^2+(y-4)^2=25$. Adja meg a kör középpontjának koordinátáit és a kör átmérőjének hosszát!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
11. találat: Matematika középszintű érettségi, 2015. május, I. rész, 11. feladat
Témakör: *Geometria ( vektor, térgeometria)   (Azonosító: mmk_201505_1r11f )

Az ábrán látható kocka A csúcsából kiinduló élvektorai $\overrightarrow{AB}=\textbf{p}; \overrightarrow{AD}=\textbf{q}; \overrightarrow{AE}=\textbf{r} $. Fejezze ki p, q és r segítségével a $\overrightarrow{GC}$, az $\overrightarrow{AG}$, és az $\overrightarrow{FH}$ vektorokat!

 

 Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
12. találat: Matematika középszintű érettségi, 2015. május, I. rész, 12. feladat
Témakör: *Valószínűségszámítás ( számelmélet, oszthatóság)   (Azonosító: mmk_201505_1r12f )

Két különböző színű szabályos dobókockával egyszerre dobunk. Adja meg annak a valószínűségét, hogy a dobott számok szorzata prímszám lesz! Megoldását részletezze!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba

 

 

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

HivatalosHonlap Matkonyv InformatikaPortal KemiaPortal  
FizikaPortal KulturtortenetiEnciklopedia AlsosPortal TortenelemFilozofia
BiologiaPortal BiologiaPortal MagyarPortal MagyarPortal
  BiologiaPortal MagyarPortal  

QR kód

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

QR

 

 

 

Bejelentkezés cikkíróknak