OKTV 20242024 I. kategória 1. forduló 6. feladat
(Feladat azonosítója: OKTV_20232024_1k1f6f )
Témakör: *Kombinatorika

Egy $ n $ oldalú szabályos sokszög minden csúcsához hozzárendeljük az $ 1 $, vagy a $ -1 $ számok valamelyikét. Ezt követően minden élre ráírjuk az adott él végpontjaihoz hozzárendelt számok szorzatát. Lehet-e az élekre írt számok összege $ 999 $, ha

a) $ n = 2024 $,

b) $ n = 2023? $ 

Megoldás:

a) Nem lehet

b) Lehet