OKTV 2007/2008 II. kategória 2. forduló 4. feladat
(Feladat azonosítója: OKTV_20072008_2k2f4f )
Témakör: *Geometria

Adott egy egységnyi oldalú négyzet. Határozzuk meg a négyzet síkjában levő azon körök középpontjainak a halmazát (mértani helyét), amelyeknek a négyzet mind a négy oldalával két közös pontja van. 

Megoldás:

A keresett mértani hely egy parabolaı́vek által határolt L alakzat, a határvonal pontjai nem tartoznak hozzá L-hez.