Matematika emelt szintű érettségi, 2022. október, I. rész, 1. feladat
(Feladat azonosítója: mme_202210_1r01f )
Témakör: *Algebra

Adott a $ C(-6; -2)  $ és a $ P(-3; 2)  é pont.

a) Írja fel a  $ C $ középpontú, $ P $ ponton átmenő k kör egyenletét!

b) Írja fel a $ k $ kör $ P $ pontra illeszkedő érintőegyenesének egyenletét!

A $ C $ és $ P $ pontokon áthaladó egyenes és a két koordinátatengely egy derékszögű háromszöget határoz meg.

c) Határozza meg a háromszög köré írható kör sugarának hosszát! 

Megoldás:

a) $  ( x - 6)^2 + ( y + 2) ^2 = 25  $

b) $ 3x+4y=-1 $

c) $ r=3,75 $