ARANYD 2021/2022 Haladó I. kategória döntő 3. feladat
(Feladat azonosítója: AD_20212022_h1kdf3f )
Témakör: *Kombinatorika

Egy kört 20 pont segítségével egyenlő hosszúságú ívekre osztunk fel, majd a pontokhoz az egyiktől elindulva az óramutató járásának megfelelően haladva az 1-től 20-ig terjedő számokat rendeljük hozzá. Ezután berajzoljuk a kör azon húrjait, amelyek olyan pontokat kötnek össze, amelyeknél a hozzájuk rendelt számok különbségének abszolútértéke egy prímszámmal egyenlő. Mennyi a berajzolt szakaszok által meghatározott háromszögek száma? 

Megoldás: $ 72 $