ARANYD 2020/2021 Kezdő I. kategória és II. kategória 2. forduló, III. kategória 1. forduló 5. feladat
(Feladat azonosítója: AD_20202021_k1k2f5f, AD_20202021_k2k2f5f, AD_20202021_k3k1f5f )
Témakör: *Kombinatorika

Egy $ n \times n $-es táblázat minden mezőjébe egy pozitív egész számot írtunk. A táblán az alábbi változtatások hajthatók végre:
- egy tetszőleges sor minden elemét megszorozzuk 2-vel,
- egy tetszőleges oszlop minden eleméből kivonunk 1-et.
Az engedélyezett lépések tetszőleges számú alkalmazásával elérhető-e, hogy a táblázat minden mezőjébe 0 kerüljön? 

Megoldás: 

Elérhető