Matematika emelt szintű érettségi, 2018. május I. rész, 4. feladat
(Feladat azonosítója: mme_201805_1r04f )
Témakör: *Kombinatorika

Egy adatsokaság hét pozitív egész számból áll. Az adatsokaságnak két módusza van, a 71 és a 75. Az adatsokaság mediánja 72, az átlaga 73, a terjedelme pedig 7.

a) Határozza meg a hét számot!

A 72-nek és az n pozitív egész számnak a legkisebb közös többszöröse 27 720.

b) Határozza meg az n lehetséges értékeinek számát, és adja meg az n legkisebb lehetséges értékét! 

Megoldás:

a) 70, 71, 71, 72, 75, 75, 77.

b) Az n lehetséges értékeinek száma tehát 12. Az n legkisebb lehetséges értéke 385