Matematika középszintű érettségi, 2010. október, I. rész, 8. feladat
(Feladat azonosítója: mmk_201010_1r08f )
Témakör: *Számelmélet

Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz és melyik hamis!

I. Minden prímszám páratlan.

II. Létezik páratlan prímszám.

III. Minden egész szám racionális szám.

IV. Van olyan irracionális szám, amelyik felírható két egész szám hányadosaként. 

 Megoldás:

I. hamis
II. igaz
III. igaz
IV. hamis.