Matematika emelt szintű érettségi, 2014. május, I. rész, 3. feladat
(Feladat azonosítója: mme_201405_1r03f )
Témakör: *Kombinatorika

Egy cég a függőleges irány kijelölésére alkalmas, az építkezéseknél is gyakran használt „függőónt” gyárt, amelynek nehezéke egy acélból készült test. Ez a test egy 2 cm oldalhosszúságú szabályos ötszög egyik szimmetriatengelye körüli forgatásával származtatható.

 

 

a)Hány cm 3 a nehezék térfogata? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg!

A minőségellenőrzés 120 darab terméket vizsgált meg. Feljegyezték az egyes darabok egész grammokra ke rekített tömegét is. Hatféle tömeg fordult elő, ezek relatív gyakoriságát mutatja az oszlopdiagram.

 

 

b) Készítsen gyakorisági táblázatot a 120 adatról, és számítsa ki ezek átlagát és szórását! 

Megoldás:

a) $ \approx 13,6\ cm^3$

b) Átlag: $ 107\ g$

Szórás: $\approx 1,3\ g$