OKTV 2014/2015 II. kategória 2. forduló 1. feladat
(Feladat azonosítója: OKTV_20142015_2k2f1f )
Témakör: *Kombinatorika (sokszög)

Legyen n 2-nél nagyobb egész szám. Egy konvex n-szög három csúcsát kiválasztva $\dfrac{22}{35}$ annak a valószínűsége, hogy a kiválasztott csúcsok által alkotott háromszögnek nincs közös oldala a sokszöggel. Határozzuk meg a sokszög oldalszámát. 

Megoldás: 16