Matematika középszintű érettségi, 2011. október, II. rész, 17. feladat
(Feladat azonosítója: mmk_201110_2r17f )
Témakör: *Kombinatorika (számelmélet, oszthatóság)

a) Hány olyan négy különböző számjegyből álló négyjegyű számot tudunk készíteni, amelynek mindegyik számjegye eleme az $\{ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$ halmaznak?

b) Hány 4-gyel osztható hétjegyű szám alkotható az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyekből?

c) Hány olyan hatjegyű, hárommal osztható szám írható fel, amely csak az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyeket tartalmazza, és e számjegyek mindegyike legalább egyszer előfordul benne? 

Megoldás

a) $ 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4=840$

b) 15 625

c) 360