Matematika középszintű érettségi, 2011. október, II. rész, 15. feladat
(Feladat azonosítója: mmk_201110_2r15f )
Témakör: *Koordinátageometria (skalárszorzat, meredekség, hajlásszög)

Adott két egyenes: $e: 5x-2y=-14,5$ ; $f: 2x+5y=14,5$ . 

a) Határozza meg a két egyenes P metszéspontjának koordinátáit!

b) Igazolja, hogy az e és az f egyenesek egymásra merőlegesek!

c) Számítsa ki az e egyenes x tengellyel bezárt szögét! 

Megoldás

a) $P(-1,5;3,5)$

b) Normálvektorok skaláris szorzata 0. 

c) $\alpha \approx 68,2 ^\circ$