Matematika középszintű érettségi, 2012. május, II. rész, 14. feladat
(Feladat azonosítója: mmk_201205_2r14f )
Témakör: *Geometria ( terület, koszinusztétel, trapéz, hasonlóság)

Az ABC hegyesszögű háromszögben BC = 14 cm, AC = 12 cm, a BCA szög nagysága pedig $ 40^{\circ}$.

a) Számítsa ki a BC oldalhoz tartozó magasság hosszát!

b) Számítsa ki az AB oldal hosszát!

Válaszait cm-ben, egy tizedesjegyre kerekítve adja meg!

Az AB oldal felezőpontja legyen E, a BC oldal felezőpontja pedig legyen D.

c) Határozza meg az AEDC négyszög területét! Válaszát $cm^2$-ben, egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! 

Megoldás

a) 7,7 cm

b) 9,1 cm

c) $ 40,5 cm^2$