Matematika emelt szintű érettségi, 2014. október, II. rész, 8. feladat
(Feladat azonosítója: mme_201410_2r08f )
Témakör: *Kombinatorika (logika, gráfelmélet)

a) Határozza meg az alábbi kijelentés ek logikai értékét (igaz-hamis)! Válaszait indokolja!

I. Van olyan hatpontú fagráf, amelyn ek minden csúcsa páratlan fokszámú.

II. Ha egy hétpontú egyszerű gráfnak 15 éle van, akkor a gráf összefüggő .

III. Van olyan fagráf, amelyben a csúcsok számának és az élek számának összege páros.

 

Egy hatfős társaság tagjai A , B , C , D , E és F . Mindenkit megkérdeztünk, hogy hány ismerőse van a többiek között (az ismeretség kölcsönös). A válaszként kapott hat természetes szám szorzata 180. Az is kiderült, hogy A-nak legalább annyi ismerőse van, mint B-nek, B-nek legalább annyi ismerőse van, mint C-nek, és így tovább, E-nek legalább annyi ismerőse van, mint F-nek.

b) Szemléltesse egy-egy gráffal a lehetséges ismeretségi rendszereke 

Megoldás:

a) Igaz, Hamis, Hamis

b) Rajz...