Matematika középszintű érettségi, 2016. május, I. rész, 5. feladat
(Feladat azonosítója: mmk_201605_1r05f )
Témakör: *Kombinatorika

Egy hatfős társaságban mindenkit megkérdeztek, hány ismerőse van a többiek között (az ismeretségek kölcsönösek). Az első öt megkérdezett személy válasza: 5, 4, 3, 2, 1.

a) Ábrázolja gráffal a hatfős társaság ismeretségi viszonyait!

b) Hány ismerőse van a hatodik személynek a társaságban? 

 Megoldás: a) több megoldás is lehet b) 3