ARANYD 201452016 Kezdő I. kategória és II. kategória 2. forduló, III. kategória 1. forduló 5. feladat
(Feladat azonosítója: AD_20152016_k1k2f5f, AD_20152016_k2k2f5f, AD_20152016_k3k1f5f )
Témakör: *Geometria (zrtülrz)

Az ABC egyenloszárú háromszög AB szára a háromszög köré írt körének O középpontjától √19 egység távolságra van, a köré írt kör sugara 10 egység. A BC alap felezőmerolegese a körülírt kört az F pontban metszi, az AB szár felezőmerőlegese és a körülírt kör metszéspontjai a D és E pontok (D a rövidebbik AB íven helyezkedik el). Az E-re illeszkedő BC-vel párhuzamos egyenes a DF szakaszt a H pontban metszi. Mennyi az AHE háromszög területe? 

  Megnéz  Letölt
Megoldás