Kavics Kupa 2016 7. feladat
(Feladat azonosítója: kk_2016_07f )
Témakör: *Kombinatorika ( sokszög, átló)

Adott egy konvex 12-szög, oldalai különböző hosszúak. Hányféleképpen lehet a csúcsaiközül ötöt kiválasztani úgy, hogy az ezek által meghatározott konvex ötszög mindegyik oldala a 12-szögnek átlója legyen? 

Végeredmény: 0036